380kV

De ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) werken al enige tijd aan een nieuw 380kV-tracé. Een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Nodig om Nederland ook in de toekomst te blijven voorzien van de stroombehoefte. Dit doen zij in samenwerking met TenneT.


Het project bestaat uit twee delen: 

  • Zuid-West 380 kV West (Borssele- Rilland)
  • Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg).

 

De samenwerkende achttien gemeenten en twee provincies overhandigden op 31 mei het tracé met de meeste steun als advies aan minister Kamp. De minister maakte in juli 2017 bekend dit advies over te nemen. Bij de verdere uitvoering blijven de samenwerkende overheden ook nauw verbonden.

 

Enthousiasme

Ron Dujardin (bestuurlijk voorzitter samenwerkende overheden): “Wij zijn zeer verheugd dat de minister ons breed gedragen plan en voorstel heeft overgenomen. Alle tijd en werk hebben hun vruchten afgeworpen. We zijn tevreden met het proces waarbij de minister ons de ruimte gaf om mee te denken. We gaan (samen met EZ/TenneT) vol enthousiasme van start met de uitwerking van ons plan. We beseffen dat de realisatie van de 380 kV altijd ergens pijn doet. Ook hierbij laten we elkaar als samenwerkende overheden niet los. Samen werken we aan de beste weg.”

 

Erik van Merrienboer (gedeputeerde Ruimte van de provincie Noord-Brabant) vult aan:
"Met de overname van ons advies spreekt de minister zijn erkenning en waardering uit voor het complexe traject. Dit hebben wij in alle zorgvuldigheid doorlopen. Alle lokale en provinciale belangen zijn hierin uitvoerig gewogen."

 

In de geest van de nieuwe omgevingswet wilden we graag met achttien gemeenten en twee provincies samenwerken. Als ware we één gemeente en daarin zijn we geslaagd. Mede dankzij de eerdere goede samenwerking met het departement en TenneT.


Betrokken bestuurder

Contactpersoon

Albert Reijlink

Regio West-Brabant
(076) 502 72 06 l 06 53 64 49 29
albert.reijlink@west-brabant.euDownloads