Erfgoedconvenant

Naar aanleiding van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een regionale samenwerkingspoule opgericht. Hierin zijn alle in de regio werkende gemeentelijke erfgoeddeskundigen en het Monumentenhuis Brabant vertegenwoordigd. Als gemeenten vragen of tijdelijk ondersteuning nodig hebben kunnen collega’s via de poule adviseren of tijdelijk bijstaan. Zo brengen en houden we continuïteit en kunde binnen alle West-Brabantse gemeenten op niveau. Kwalitatief en kwantitatief.

 

Het erfgoedconvenant heeft een pilotperiode van een jaar. Vanaf juli 2018 volgt een evaluatieperiode waaruit moet blijken wat de uitkomsten en de ervaringen zijn. Vervolgens wordt besloten tot het wel of niet aangaan van een langere verbintenis.

 

De eerste verbinding is reeds gelegd; Roosendaal huurt via het erfgoedconvenant voor ca. 20 uur per week ondersteuning in.


Betrokken bestuurder

Paula Jorritsma

Wethouder
Gemeente Altena

Contactpersoon

Leonie Weterings

Regio West-Brabant
(076) 502 72 29 l 06 21 15 00 49
leonie.weterings@west-brabant.euDownloads