Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant

Op 20 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en het dagelijks bestuur Regio West-Brabant de Versnellingsafspraken West-Brabant vastgesteld.

 

Natuurnetwerk West-Brabant

Eén van de opgaven is het realiseren van het Natuurnetwerk West-Brabant. Met dit project worden de kansen in beeld gebracht voor het natuurnetwerk. Dit door het uitvoeren van een inventarisatie van bestaande plannen om natuur te realiseren. Deze inventarisatie wordt opgenomen in een bidbook. Het bidbook wordt aan de provincie Noord-Brabant aangeboden voor een bijdrage uit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

 

Het regionale bod, opgenomen in het bidbook, draagt bij aan het versterken van de klimaatbestendigheid van de regio. De gewenste ecologische verbindingszones worden (versneld) gerealiseerd. Ook is natuurontwikkeling bij specifiek gebiedsontwikkeling locaties mogelijk.

 

Het regiobod ligt eind februari op tafel.

 

Betrokken partners

Betrokken partners zijn de gemeenten in de vier streeknetwerken. Daarnaast de terreinbeheerorganisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap). Waterschap Brabantse Delta, Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) en de vereniging Particuliere Eigenaren.

 

 


Betrokken bestuurder

Paul de Beer

Wethouder
Gemeente Breda

Toine Theunis

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Contactpersoon

Albert Reijlink

Regio West-Brabant
(076) 502 72 06 l 06 53 64 49 29
albert.reijlink@west-brabant.euDownloads