Mobiliteitsagenda 2015-2020

Onze doelen en ambities zijn verduidelijkt in de Mobiliteitsagenda. Deze is vastgesteld op 24 juni 2016. De uitvoeringsagenda Mobiliteit 2015-2020, prioriteiten uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2015-2020Strategische Agenda West-Brabant en Visie Goederenvervoer West-Brabant vormen hiervoor het kader.


In de uitvoeringsagenda Mobiliteit 2015-2020 staan diverse activiteiten en projecten. Elk met andere regionale doelstellingen.


Diverse bestuurders van de betrokken gemeenten maken zich hard voor deze agenda. Focus ligt vooral op de onderdelen:

  • netwerken
  • knooppunten
  • leefbaarheid
  • openbaar vervoer 


Zo is duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is. Ook is helder welke gemeenten zich als eerste actief inzetten voor een betere mobiliteit.

 

la vuelta


Betrokken bestuurder

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Contactpersoon
Downloads