Visie Goederenvervoer West-Brabant 2010-2030

De visie Goederenvervoer West-Brabant beschrijft hoe we in onze regio goederen duurzaam kunnen vervoeren. Kernwoorden daarbij zijn multimodaliteit, modalshift en bundeling van goederenstromen. Zo kunnen we de leefbaarheid in onze regio stimuleren.

 

In de visie staan belangrijke thema’s. Deze zijn de basis voor belangrijke ruimtelijke en/of infrastructurele projecten en studies. Denk hierbij aan lopende MIRT studies zoals MIRT-VAR (verbinding Antwerpen-Rotterdam) en het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Maar ook aan de Gebiedsagenda Brabant en de Structuurvisie RO.

 

Visie_Goederenvervoer_West-Brabant_2010-2030.pdf


Betrokken bestuurder

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Contactpersoon
Downloads