Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)

Ambities en doelen GGA

- Minder verkeersslachtoffers
- Stimuleren van het fietsgebruik
- Verbeteren van de bereikbaarheid
- Verbeteren en aanleggen van OV
- Verbeteren van de infrastructuur
- Verbetering houding en gedrag in het verkeer
 

In West-Brabant werken achttien gemeenten samen op het gebied van verkeer en vervoer. Belangrijke partners zijn de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en politie. De samenwerking heeft als doel bij te dragen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare regio. Daarvoor stellen de wethouders mobiliteit van West-Brabant en de gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant jaarlijks een regionaal uitvoeringsprogramma op.

 

Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-brabant

Met de subsidieregeling verkeer en vervoer heeft de provincie jaarlijks budget voor de West-Brabantse gemeenten. De wethouders mobiliteit maken aanvullende afspraken over bijvoorbeeld het moment van indienen, de manier van toetsen, de verdeling van het budget en de prioriteiten. RWB regisseert via de GGA het proces om te komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma. Ook zorgen we voor draagvlak bij de achttien gemeenten in de regio.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Verkeersprojecten die de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio verbeteren. Bij verkeersveiligheid gaat het zowel om projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren als om projecten die houding en gedrag verbeteren in het verkeer. Het project is gereed voor uitvoering, maar nog niet aanbesteed of gegund.

 

GGA uitvoeringsprogramma 2018 en 2019

Op 23 november namen de wethouders mobiliteit een besluit over het GGA uitvoeringsprogramma 2018. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant nam in het eerste kwartaal van 2018 een definitief besluit over de toekenning van de cofinanciering. Voor 2019 stelt de provincie opnieuw budget beschikbaar. Vanaf 1 juli is het mogelijk om projecten in te dienen bij RWB.

 

Vragen?

Voor vragen over bijvoorbeeld de subsidievereisten, de subsidiehoogte of welke kosten subsidiabel zijn, verwijs ik u naar https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr384424_13. De laatste versie is van 14 juni 2018. Paragraaf 4 ‘Verkeers- en vervoersprojecten GGA’ en paragraaf 10 ‘Veerdiensten in het Fietsnetwerk Noord-Brabant’ zijn van toepassing op het GGA.

 

 


Betrokken bestuurder

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Contactpersoon

Janneke Schoonen

Regio West-Brabant
(076) 502 72 42 l 06 15 95 31 96
janneke.schoonen@west-brabant.eu

Eefje van den Hout

Regio West-Brabant
(076) 502 72 11 l 06 21 15 00 59
eefje.vandenhout@west-brabant.euDownloads