Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Betaalbaar, duurzaam en goed vervoer voor mensen met en zonder functiebeperking vinden we belangrijk. De achttien West-Brabantse gemeenten en de provincie werken hiervoor nauw samen in de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). De gemeenten stimuleren vanuit de Wmo zelfredzaamheid. De provincie maakt het mogelijk dat alle inwoners in West-Brabant zich met openbaar vervoer kunnen verplaatsen.

 

Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven reizen? KCV gaat deze uitdaging graag aan en maakt vervoer voor iedereen toegankelijk. Bijvoorbeeld door het aanbieden van projecten om mensen, jong en oud, beter bekend te maken met de mogelijkheden van het openbaar vervoer.

 

Deeltaxi
Hoe kunnen we ook de bereikbaarheid van de kleinere kernen in stand houden? KCV ondersteunt gemeenten en provincie bij het organiseren van slimme vervoersoplossingen. Bijvoorbeeld in situaties waar buslijnen worden opgeheven.

 

Als het openbaar vervoer of een andere vervoersoplossing geen uitkomst biedt, is er altijd het vangnet Deeltaxi West-Brabant. Gemeenten en provincie geven hier gezamenlijk uitvoering aan. KCV ziet toe op een goede uitvoering van het deeltaxicontract.

 

Meer informatie over Deeltaxi West-Brabant vindt u op de website www.deeltaxi-westbrabant.nl.


Betrokken bestuurder

Andrew Harijgens

Gemeente Bergen op Zoom

Contactpersoon

Marijke Riksen

Regio West-Brabant
(076) 502 72 03 l 06 12 96 30 29
marijke.riksen@west-brabant.euDownloads