Mentale toegankelijkheid (openbaar) vervoer

Mobiel zijn en blijven is van vitaal belang om mee te doen aan de samenleving. Het geeft vrijheid, versterkt onafhankelijkheid en biedt mensen de kans om zich te ontplooien en ontspannen. Om mobiel te kunnen zijn en blijven is het belangrijk dat vervoer toegankelijkheid is. Zowel fysiek als mentaal. Voor toegankelijk openbaar vervoer (OV) is het belangrijk dat de fysieke inrichting van bushaltes en voorzieningen in de bus zo zijn uitgevoerd dat ook minder mobiele reizigers er gebruik van kunnen maken (fysieke toegankelijkheid). Daarnaast is het belangrijk dat mensen weten en erop vertrouwen dat zij zelfstandig en op een veilige manier gebruik kunnen van een bepaalde vervoersvoorziening (mentale toegankelijkheid).

 

Regionale acties

Regio West-Brabant voert vanuit het Fonds Vervolgaanpak mentale toegankelijkheid regulier (openbaar) vervoer een aantal regionale acties uit. Doel hiervan is het vergroten van de mentale toegankelijkheid van het reguliere (openbaar) vervoer voor (potentiële) deeltaxireizigers. Voorbeelden van reguliere vormen van (openbaar) vervoer zijn deelauto’s, (buurt)bus, trein, (elektrische) (deel)fiets en vrijwillige vervoersdiensten. (Potentiële) deeltaxireizigers zijn bijvoorbeeld de huidige gebruiker van Deeltaxi, senioren (65+) en jongeren die gebruik maken van het leerlingenvervoer om van en naar school te reizen.

Hieronder staan een aantal acties toegelicht. Let op: dit is geen compleet overzicht van alle regionale acties die worden uitgevoerd.

Reizende Reisloketten
Er worden Reizende Reisloketten georganiseerd op diverse hotspots in de regio (o.a. week- en jaarmarkten, braderieën, evenementen). Bij een Reisloket kunnen (potentiële) deeltaxireizigers) vragen stellen over het gebruik van het OV; een persoonlijk reisadvies krijgen; een kijkje in een (buurt)bus van Arriva nemen; en een gratis OV-chipkaart aanvragen. 

 

Mobiliteitsconsulenten
Regio West-Brabant heeft in bijna alle gemeenten in de regio enthousiaste vrijwilligers opgeleid tot mobiliteitsconsulent. Een mobiliteitsconsulent ondersteunt inwoners uit de eigen gemeente bij hun mobiliteit. Mobiliteitsconsulenten informeren bijvoorbeeld over gebruik van het reguliere OV, deeltaxi en lokale vrijwillige vervoersdiensten. Indien daar behoefte aan is, helpen mobiliteitsconsulenten mensen letterlijk (weer) op weg door ze te begeleiden bij een eerste OV-reis. Mobiliteitsconsulenten worden begeleid en aangestuurd door een lokale vrijwilligers- en welzijnsorganisatie. Regio West-Brabant voedt de mobiliteitsconsulenten inhoudelijk en ondersteunt de lokale vrijwilligers- en welzijnsorganisaties zodat de mobiliteitsconsulenten in heel de regio actief aan de slag zijn en blijven.
   
Lesprogramma OV4U
Scholen voor speciaal onderwijs in de regio West-Brabant ontvangen het aanbod om het lespakket OV4U aan te bieden aan hun leerlingen. Het lespakket bestaat uit een aantal theorie en praktijklessen. Tijdens de lessen leren leerlingen stapsgewijs hoe het OV werkt. Voor de praktijklessen levert Regio West-Brabant OV chipkaarten met reissaldo.

 

Lokale acties
Gemeenten in regio West-Brabant kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van lokale acties die de mentale toegankelijkheid van het reguliere (openbaar) vervoer vergroten.

Bekijk de subsidiemogelijkheden – en voorwaarden

 

Laat je inspireren door de volgende filmpjes:

 

Provincie Noord-Brabant
De financiële middelen voor de vervolgaanpak mentale toegankelijkheid regulier (openbaar) vervoer worden beschikbaar gesteld als subsidie aan Regio West-Brabant door Provincie Noord-Brabant.

Provincie

 


Betrokken bestuurder

Andrew Harijgens

Gemeente Bergen op Zoom

Contactpersoon

Chantal Geurts

Regio West-Brabant
06 15 14 84 86
cgeurts@drimmelen.nlDownloads