Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020

De Regio West-Brabant presenteerde in 2012 de Strategische Agenda West-Brabant.

de Strategische Agenda West-Brabant is vastgesteld dankzij een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden (de drie O’s). De basis van deze Agenda is dat economie, ecologie en leefbaarheid zich in balans moeten ontwikkelen.

 

19 colleges werken samen aan een duurzaam West-Brabant

Samenwerking tussen de drie O’s is het belangrijkste uitgangspunt van de 19 West-Brabantse gemeenten. De doelen en projecten zijn een uitdaging voor zowel gemeenten, onderwijs als maatschappelijke instellingen. En vooral voor het bedrijfsleven.

 

In 2015 is het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant geactualiseerd

In het Uitvoeringsprogramma is gekozen voor 7 speerpunten: 

  • concurrerende economische structuur 
  • perfecte arbeidsmarkt
  • aantrekkelijk vestigingsklimaat 
  • energietransitie 
  • kwalitatief en kwantitatief wonen 
  • mee in de maatschappelijke transformatie

 


Contactpersoon

Albert Reijlink

Regio West-Brabant
076-5027206/06-53644929
albert.reijlink@west-brabant.euDownloads