Afsprakenkader bedrijventerreinen

De West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben in juni 2017 een nieuw afsprakenkader opgesteld. Doel hiervan is meer balans op de West-Brabantse bedrijventerreinenmarkt. Deze afspraken gelden voor de komende tien jaar. Met dit kader werken we aan een gezonde markt voor bedrijventerreinen. Zo kunnen we onze economische kansen en doelen realiseren. 

 
Onze bedrijventerreinen zijn – met 40% van de werkgelegenheid – een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. Jaarlijks verdienen we daar zo’n 11 miljard euro voor onze regionale economie. Daarmee hebben de bedrijventerreinen in West-Brabant ook een belangrijke sociale en maatschappelijke functie. Bijvoorbeeld via sponsoring van het verenigingsleven door bedrijven. 

 

Van aanbod naar vraag

Bij deze nieuwe afspraken hoort een (geleidelijke) verandering van de bedrijvenplanning in de regio. Vraag wordt belangrijker dan aanbod. We moeten flexibel kunnen inspelen op de vestigingsvraag vanuit de markt. Enerzijds door de steeds sneller veranderende economie. Anderzijds vanwege de moeilijk te voorspellen toekomst.


De bevolkingsgroei staat stil. Technologische, sociale, ecologische en politieke invloeden blijven echter van invloed. Ook in West-Brabant. Dat kan positief of negatief zijn voor de vraag naar bedrijventerreinen. De belangrijkste ruimtevragers over vijf jaar bestaan misschien nu nog niet eens. De regio West-Brabant moet zich daarom goed voorbereiden op deze veranderende markt voor bedrijventerreinen. Uiteindelijk zijn het de regio’s die zich het beste kunnen aanpassen. Zij zullen overleven en winnen.

 

Grote kavels

In West-Brabant is een groot overaanbod van bedrijventerreinen voor lokale MKB-bedrijvigheid. Transport- en logistieke bedrijven hebben juist behoefte aan kavels van minstens vijf hectare. Grote kavels komen vooral vrij op Logistiek Park Moerdijk dat 142 hectare groot wordt. Ook de terreinen Noordland in Bergen op Zoom en Borchwerf II (tussen Roosendaal en Oud Gastel) bieden nog ruimte. Gemeenten en provincie willen pas nieuwe bedrijventerreinen laten aanleggen bij een concrete vraag. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf niet op een bestaand bedrijventerrein past. In de grote sector logistiek verwacht de regio tot 2026 een groei van 150 hectare.