Sociale Veerkracht

West-Brabant scoort in vergelijking met andere regio’s wat minder op ‘sociale veerkracht’. Sociale veerkracht is het vermogen van mensen om met veranderingen om te gaan. Zelf of met behulp van hun sociale netwerk en de beschikbare hulpbronnen.

 

Uit onderzoek blijkt dat in onze regio het vertrouwen in overheden en politiek lager is. De middelgrote steden zijn in heel Brabant aandachtsgebied. Gedeputeerde Staten heeft het uitvoeringsprogramma Sociale Veerkracht vastgesteld. Initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties of gemeenten kunnen op maat steun krijgen. Dit kan in de vorm van begeleiding, communicatie, kennis en denkkracht van universiteiten en andere kennisinstituten.

 

Voorwaarde is dat:

• deze initiatieven maatschappelijk effect (voor ogen) hebben;
• er ‘energie’ aanwezig is;
• er een ondersteuningsvraag ligt;
• de betrokkenen bereid zijn om ervaringen te delen.

 

De provincie wil zo tot een Brabantbreed lerend netwerk komen. Vanuit RWB is er een klankbordgroep van wethouders die medebestuurders hiervoor enthousiast maakt.

 

In de regio West-Brabant gaan de sportwethouders bekijken of er in de gemeente projecten sport & bewegen kunnen bijdragen aan sociale veerkracht.


Betrokken bestuurder

Contactpersoon

Marijke Riksen

Regio West-Brabant
(076) 502 72 03 l 06 12 96 30 29
marijke.riksen@west-brabant.euDownloads