SUBSIDIEREGELING ECONOMIE EN INNOVATIE NOORD-BRABANT

Versterking innovatiekracht en verduurzaming in de regio West-Brabant (Paragraaf 1)

 

Ben jij een MKB ondernemer met een project in de start- of experimenteerfase? Als dit project een impuls geeft aan de economie van de regio kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie!

 

Wat voor projecten zoeken we?

Projecten gericht op het versterken van de innovatiekracht en verduurzaming binnen de volgende deelsectoren of pijlers:

1°. maintenance;

2°. logistiek;

3°. agrofood & biobased;

4°. vrijetijdseconomie;

5°. creatieve dienstverlening;

6°. arbeidsmarkt;

7°. circulaire economie en energietransitie.

 

Je vindt hier de nieuwe subsidieregeling die voor 2020 geldt. De eerste paragraaf van deze regeling is van toepassing voor West-Brabant. De 'oude' subsidieregels voor projecten waaraan in voorgaande jaren subsidie is toegekend vind je op de website van de provincie Noord-Brabant.

 

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Je kan vanaf 1 mei  tot en met 30 november een subsidieaanvraag indienen, zolang het budget toereikend is. Het subsidiebudget 2020 voor West-Brabant bedraagt € 359.050,-. Meer informatie lees je hier.

 

Er gelden geen formele indieningsronden door middel van een tendersysteem. Er wordt toegewerkt naar een besluitvormingsmoment door de beoordelingscommissie. Het eerst volgende besluitvormingsmoment is 16 juli. Dat betekent dat alle definitieve aanvragen uiterlijk woensdag 24 juni binnen moeten zijn. Alleen deze worden meegenomen in de beoordeling en besluitvorming op 16 juli. Zorg ervoor dat je ruim vóór 24 juni de concept aanvraag besproken hebt met Heleen van Exsel. 

 

Na de zomer wordt een volgend besluitvormend moment gepland.

 

Verplichte documenten

Wil jij een subsidieaanvraag indienen? Vul dan dit subsidieaanvraagformulier in! Daarnaast zijn de volgende documenten verplichte bijlagen:

  • projectplan. Gebruik hiervoor dit format.
  • sluitende begroting met onderbouwing, Gebruik hiervoor dit format.
  • de-minimisverklaring. Gebruik hiervoor dit format.
  • samenwerkingsverklaring (indien van toepassing). Gebruik hiervoor dit format.
  • rechtsgeldige machtiging (indien van toepassing). Gebruik hiervoor dit format.

 

Wanneer jouw project is afgerond lever je een activiteitenverslag aan en een financiële verantwoording (inclusief facturen, betaalbewijzen en getekende urenoverzichten). Het format activiteiteitenverslag tref je hier

 

Benieuwd naar inspirerende voorbeeldprojecten? Kijk dan snel verder.

jpgSuper Heated Steam

jpgLuierhub West-Brabant

pdfBiochar

pdfSensor Armatuur

pdfParcer

pdfICRIT

pdfInnovatief meetinstrument valpreventie

pdfMobile Fruit Air Control

pdfOpschalen teeltgewassen

 


Betrokken bestuurder

Matthijs van Oosten

Wethouder
Gemeente Altena

Contactpersoon

Heleen van Exsel

Regio West-Brabant
(076) 502 72 19 l 06 22 42 24 10
heleen.vanexsel@west-brabant.eu