Focus van kwantiteit naar kwaliteit

Nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen

 

De bestuurlijke kopgroep Bedrijventerreinen heeft een bestuurlijke inventarisatie gehouden onder de West-Brabantse gemeenten. Hieruit komt naar voren dat de huidige regionale afspraken een goede basis vormen voor nieuwe afspraken. Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 29 november maken we de nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen met de provincie Noord-Brabant.

 

Verdieping op regionale thema's
Uit de inventarisatie blijkt dat er meer nadruk moet liggen op kwalitatieve thema’s, met name de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, herstructurering en duurzaamheid. Dit sluit aan op de opdracht van de Provincie. Regionale thema’s die om verdieping vragen:

  • toekomstbestendige bedrijventerreinen (m.n. herstructurering, herprofilering)
  • toekomst logistiek
  • ruimte voor lokaal (gebonden) MKB
  • locaties met bijzondere vestigingskenmerken (zoals kadegebonden, spoorgebonden en hoge milieucategorie)

Daarnaast spelen maatschappelijke verbindingsopgaven, zoals energietransitie en arbeidsmarkt. Voor de gewenste verdieping op deze thema’s zijn er werkgroepen die bestaan uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de West-Brabantse gemeenten. 

 

Samen werken aan de opgaven
Met een stevige inzet van de gemeenten, bestuurlijk én ambtelijk, werken we samen aan de opgaven die er liggen. Regio West-Brabant coördineert het proces.

 

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met Eveline Riedé, adviseur Economie en Arbeidsmarkt, Regio West-Brabant, eveline.riede@west-brabant.eu.

 

Betrokken bestuurder
Cees Lok, voorzitter commissie van advies Mobiliteit - Regio West-Brabant, wethouder gemeente Roosendaal.