Aanpakken doen we samen! Nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen

De huidige afspraken vragen om actualisatie. Veel meer nadruk moet liggen op kwalitatieve thema’s, met name de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, herstructurering en duurzaamheid. Regionale thema’s die volgens de gemeenten om verdieping vragen:

  • toekomstbestendige bedrijventerreinen (m.n. herstructurering, herprofilering)
  •  toekomst logistiek
  • ruimte voor lokaal (gebonden) MKB
  • locaties met bijzondere vestigingskenmerken (zoals kadegebonden, spoorgebonden en hoge milieucategorie).

Daarnaast spelen maatschappelijke verbindingsopgaven, zoals energietransitie en arbeidsmarkt. Voor de gewenste verdieping op deze thema’s zijn werkgroepen geformeerd die bestaan uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de West-Brabantse gemeenten.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met Eveline Riedé, adviseur Economie en Arbeidsmarkt, Regio West-Brabant, eveline.riede@west-brabant.eu.