Samenwerken aan regionaal strategisch plan Verkeersveiligheid 2030

Het landelijk strategisch plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV'30) is ondertekend door Cora van Nieuwenhuizen - minister van Infrastructuur en Waterstaat, IPO, VNG en metropoolregio's. De provincie Noord-Brabant ondersteunt Regio West-Brabant bij het uitwerken van een regionaal plan door met ons een risicoanalyse te maken. Gebaseerd op deze risicoanalyse maakt Regio West-Brabant (RWB) keuzes welke gedragsbeïnvloedende projecten gemeenten uitvoeren. Ook adviseert RWB gemeenten vanuit deze analyse op welke gevaarlijke locaties maatregelen te nemen.

 

 

Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s hebben samen met maatschappelijke partijen een nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Door samen te werken kan de veiligheid in het verkeer worden verbeterd, waarbij iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en kennis een bijdrage levert.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met Janneke Schoonen, Coördinator regionale uitvoeringsgerichte mobiliteitstaken, Regio West-Brabant, janneke.schoonen@west-brabant.eu.

 

(afbeelding: VictorVeilig.nl)