RWB Actieprogramma 2019-2023: Commissies akkoord, ontwerpversie naar de raden

Met trots presenteren wij als Regio West-Brabant ons meerjaren RWB Actieprogramma 2019 - 2023 'Werken aan een krachtige regio'. Ons actieprogramma beschrijft voor welke opgaven we als gezamenlijke gemeenten aan de lat staan om West-Brabant economisch krachtiger te maken. Die publieke opgaven hebben we ondergebracht in de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Steeds vaker zijn ze integraal van karakter en werken we er in breed verband aan. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn in ons Actieprogramma terugkerende strategie├źn. Daarmee sluiten we aan op de Economische Agenda West-Brabant.

 
Met het uitbrengen van een meerjaren Actieprogramma richten we onze inzet in de komende jaren. De ontwerpversie RWB Actieprogramma 2019-2023 is verstuurd aan de 17 colleges van burgemeesters en wethouders en de raden van de gemeenten Regio West-Brabant.