Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030

Een hecht netwerk in de tuin van de Delta

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 beschrijft – met een doorkijk naar 2040 – de koers van de regio. Een kader met daarin de aanpak van de agendapunten. In deze koers zijn de doelen gekoppeld aan keuzes voor langdurige veranderingen. Dit document is de basis voor afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling in de regio. Tot ruim na 2030.

Wie hebben aan deze visie gewerkt?

  • raden, colleges en betrokken ambtenaren van de negentien West-Brabantse gemeenten
  • de provincies Noord-Brabant en Zeeland
  • waterschap Brabantse Delta
  • vertegenwoordigers van de BWZ
  • de Kamer van Koophandel
  • de ZLTO
  • Brabants Landschap
  • verschillende departementen

 

Bij de visie hoort een uitvoeringsagenda. Hierin staan 31 projecten en programma’s die men de komende bestuurlijke periode(n) verder uitwerkt.


Contactpersoon

André Seip

Regio West-Brabant
06 51 44 94 79
andre.seip@west-brabant.eu

Marja van Bers

Regio West-Brabant
(076) 502 72 30 l 06 21 15 00 61
marja.vanbers@west-brabant.euDownloads