Flexicurity

De regio onderzoekt de mogelijkheden voor een flexpool voor werkzoekenden. Een flexpool is een flexibele schil van medewerkers. Moet er een juridische eenheid komen? Willen we aansluiting bij een private partij of coƶperatie? De behoeften van de werkgevers spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

Verder onderzoeken we:

  • de hoogte van het inleentarief
  • hoe de begeleiding moet zijn
  • wat het werkgeversrisico is
  • hoe de werknemer scholing kan krijgen
  • hoe de werknemer gebruik kan maken van sociale zekerheid

 

Regio West-Brabant start in dit kader twee pilots: een scholings- en een arbeidsflexpool. RWB experimenteert met twee pilots om te zien welke het meeste effect heeft. Dat kan ook een combinatie van beide zijn.

 

Scholingsflexpool

Bij een scholingsflexpool leiden we werkzoekenden op voor vraagberoepen. Zij kunnen zo werkervaring opdoen terwijl werkgevers gebruikmaken van tijdelijke werknemers. Nadruk ligt hierbij op scholing. Werkgevers in vooral de techniek en logistiek willen graag gemotiveerde werknemers opleiden. Deelnemers kunnen bij meerdere bedrijven stagelopen. Na voltooiing van de opleiding heeft de deelnemer kans op plaatsing bij een of meerdere werkgevers. Zo doet hij zo breed mogelijke ervaring op en staat hij sterker op de arbeidsmarkt.

 

Deze pilot is een samenwerking tussen de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom, FNV en het ROC West-Brabant. Het projectteam Sectorplan zorgt voor de uitvoering. Hierin zijn ook UWV en de werkgeversservicepunten van West-Brabant vertegenwoordigd.

 

Arbeidsflexpool

De arbeidsflexpool is gericht op de groeiende personeelsbehoefte van Havenschap Moerdijk. De nadruk ligt hierbij op de inzet op Havenschap Moerdijk en de doelgroep jongeren. Deze pilot is een samenwerking tussen de gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk, het werkplein Hart van West-Brabant en het Regionaal platform Arbeidsmarkt.

 

Deze pilot is bedoeld om te onderzoeken of er behoefte is aan een arbeidspool. Via deze pool moeten werkzoekenden sneller re-integreren op de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen zo eerder aan geschikte werknemers komen. Focus ligt in eerste instantie op logistieke bedrijven en werkzoekende jongeren en ouderen.

 

Plan van aanpak

Op basis van een inventarisatie in 2016 is voor deze arbeidspool een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat wanneer en hoe de pool tot stand komt. Daarnaast hoe de controle en evaluatie plaatsvindt. Het Werkplein Hart van West-Brabant zorgt via het WerkgeversServicepunt voor realisatie van de pool.

 

Aansluiting FIRE

TNO ontwikkelt kennis over regionale samenwerkingen rond flexibele inzet van personeel. Daarvoor werkt TNO met de FIRE aanpak. Dit staat voor Flexicurity In de REgio. Zo willen TNO en de belanghebbenden samenwerken bij de opzet van een regionale arbeidspool.

Beide pilots kunnen van elkaar leren en samenwerken. Ook al zijn de inhoud en doelgroep verschillend. Eerst vindt vooral uitwisseling van informatie plaats. Zo komen de mogelijkheden en beperkingen voor arbeidsflexpools in de regio beter in beeld. Later blijkt of en hoe men kan samenwerken. Bijvoorbeeld met integratie van scholing en sociaal detacheren.


Contactpersoon
Downloads