Samen Sterk voor Werk in West-Brabant

Na een rondgang langs de colleges van de 19 gemeenten en andere relevante spelers in West-Brabant is Paul Depla samen met Steven Adriaansen in het voorjaar van 2016 aan de slag gegaan met de volgende vraagstukken: 

 

  • Hoe verhoudt de samenwerking van 19 colleges van B&W, vastgelegd in een gemeenschappelijk regeling Regio West-Brabant, zich tot de geschetste ontwikkelingen?
  • Waar zijn we als 19 gemeenten nu echt “samen” van? Doen we daar genoeg aan?
  • Hoe kunnen we meer focus in onze doelen en activiteiten aanbrengen?
  • Waar hebben we andere partijen voor nodig? Hoe scheppen we helderheid over de rolverdeling tussen verschillende coalities?

 

“Economische structuurversterking” staat voor velen bovenaan de lijst van regionaal uit te voeren opdrachten. Een bestuurdersconferentie in april 2016 bevestigde dat en gaf meer inzicht in problemen en mogelijke oplossingen. Het ontbreekt vooral aan een duidelijk regionaal profiel, een gezamenlijke focus van overheid, onderwijs en ondernemers en slagkracht.

 

Meer focus op de economische ontwikkeling van West-Brabant betekent beslist niet dat samenwerking “van de 19” op andere terreinen niet zinvol was of is. Door een grote bestuurlijke inzet zijn aansprekende resultaten geboekt en is het goed wonen, werken en verblijven in West-Brabant. Ook in de toekomst moeten we in “de breedte” samen kansen benutten en uitdagingen aangaan. Of Regio West-Brabant daarbij steeds het aangewezen “samenwerkingsvehikel” is en moet blijven, is in het licht van de herprofilering en de grote verscheidenheid aan andere samenwerkingsopties, een veelgestelde vraag.

 

Samen sterk voor werk in West-Brabant

Vanuit de gesignaleerde vraagstukken hebben de bestuurlijk trekkers zich een aantal doelen gesteld. Samen te vatten als: "Samen sterk voor werk in West-Brabant". Zij, maar zeker ook de wethouders van economische zaken, de Raad van Commissarissen van REWIN, hebben in samenhang concrete ideeën ontwikkeld en deels ook al uitgewerkt. Het dagelijks bestuur is ervan overtuigd dat we samen een goede basis kunnen creëren om West-Brabant economisch verder te brengen. Een excellent vestigingsklimaat te scheppen. En de welvaart van de burgers in onze regio te bestendigen en te verbeteren.

 

 


Betrokken bestuurder

Paul Depla

Burgemeester
Gemeente Breda

Steven Adriaansen

Burgemeester
Gemeente Woensdrecht

Contactpersoon

Erik Kiers

Regio West-Brabant
06 31 97 38 94
erik.kiers@west-brabant.euDownloads