Smart Logistics en circulaire maakindustrie

De regio’s Hart van Brabant en West-Brabant hebben samen met de provincie Noord-Brabant een Ruimtelijk Economische Agenda (REA) opgesteld. Het doel is de economie van beide regio’s toekomstbestendiger te maken door te investeren in het meer aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend maken van het gebied. 

 

Veel economische potentiel

In de nationale structuurvisie is het gebied West- en Midden-Brabant aangeduid als een regio met veel economische potentie. Deze aanduiding geeft de mogelijkheid om positie te verwerven in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van I&M.

 

Stap 1: In beeld brengen van de economische kracht van het gebied. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Economie en perspectieven van Midden- en West-Brabant” (Verdiepend Onderzoek MIRT).

 

Stap 2: Maken van een gezamenlijke Ruimtelijke Economische Agenda (REA) West-Brabant en Hart van Brabant. Deze agenda is nu gereed en beantwoordt de vraag wat nodig is om in de toekomst onze economie te faciliteren.

 

Versterken van samenwerking

Door gezamenlijk in te spelen op ontwikkelingen op het vlak van bijvoorbeeld digitalisering, verduurzaming en de human capital opgave.

 

Twee domeinen van samenwerking

  1. smart Logistics
  2. circulaire Maakindustrie

 

Om deze domeinen echt te versterken zijn er opgaven en projecten geformuleerd:

  • het bieden van ruimte aan moderne productie- landschappen voor de doorontwikkeling van circulaire maakindustrie
  • zorgen voor een robuust en knelpuntvrij multimodaal netwerk
  • ontwikkelingen binnen de slimme logistiek

Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Wethouder
Gemeente Breda

Contactpersoon
Downloads