Midden- en West-Brabant gaan samen voor verantwoorde productie en distributie

Samen versnellen, verslimmen, verduurzamen

 
Midden- en West-Brabant werken samen aan een economisch krachtige regio. De sectoren in deze regio staan echter aan de vooravond van een aantal transities. Om hierin mee te kunnen, vraagt de economie om een aantal investeringen. Regio’s Midden- en West-Brabant hebben de ambitie samen een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het brede midden- en kleinbedrijf. 
 
Verantwoorde productie en distributie
Dat betekent circulaire en biobased productie en slimme en duurzame distributie met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en zo slim en duurzaam mogelijk onderhoud. Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen en waar, door het opleiden en leven lang leren van personeel, mensen zich kunnen mee ontwikkelen met moderne technologieën, is hiermee onlosmakelijk verbonden.
 
Langjarige samenwerking
Met de brede strategische samenwerking willen Rijk en regio samen met de provincie Noord-Brabant samenwerken aan het behoud en versterken van de kracht van de regio Midden- en West-Brabant. 
De Regio Deal Midden-en West-Brabant is daarbij een versneller voor een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen. 
 
Gezamenlijke thema’s Rijk en regio
Dit vraagt een integrale aanpak van opgaven op het gebied van innovatie in het MKB, arbeidsmarkt van de toekomst, circulaire economie, slimme en duurzame distributie en logistiek, slimme maakindustrie en kringlooplandbouw.
 
Concrete Projecten Regio Deal Midden- en West-Brabant
Hieronder een link naar een overzicht van alle projecten die mede gefinancierd worden door de Regio Deal. 
 
De Regio Deal bevat 17 concrete projecten op vier schakels in de value and supply chain: Grow, Make, Move, Maintain, aangevuld met Learn. Bekijk alle Regio Deal projecten hier in een overzicht.
 

 


Contactpersoon

Erik Kiers

Regio West-Brabant
06 31 97 38 94
erik.kiers@west-brabant.euDownloads