Gepubliceerd COM_WESTBRABANT_NIEUWSITEMS_ID COM_WESTBRABANT_NIEUWSITEMS_TITEL COM_WESTBRABANT_NIEUWSITEMS_NIEUWSBRIEFAAN
25 We Are Food Brabant Europese Regio van de Gastronomie in 2018 0
26 INSCHRIJVEN
48 Provincie en Regio West-Brabant bereiken akkoord over bedrijventerreinen 0
83 We Are Food Foods & Boots 0
88 Vuelta in 2020 mogelijk in Breda en West-Brabant 0
89 Boaz Adank: ‘West-Brabant heeft de ambitie om nog een tandje bij te zetten’ 0
93 Nieuwe fietskaarten Brabants knooppuntennetwerk 0
94 ‘In W-B pakken we problemen ook daadwerkelijk aan’ 0
95 BrabantStad intensiveert samenwerking 0
97 . 0
98 Brabantbrede aanpak voor problematiek vrachtwagenparkeren 0
100 Trein tussen Breda en Belgie rijdt! 0
104 320 plaatsingen Techniek en Logistiek 0
106 Merendeel van subsidies Sectorplan West-Brabant uitgekeerd aan logistieke sector 0
107 Nieuw regionaal Zorgpact ondertekend in West Brabant 0
108 Brabant celebrates food 'Je bent wat je eet' Over de kunst van voedsel 0
109 Fietsen? West-Brabant is 'the place to be' 0
110 Regionaal Human capital aanvalsplan 0
111 Regio West-Brabant biedt ‘Groene troefkaart klimaatadaptatie’ aan 0
112 Logistieke sector kiest opnieuw West-Brabant tot sterkste logistieke regio 0
113 De ontwerpbegroting 2019 in een nieuw jasje! 0
116 Contract Deeltaxi West-Brabant met 2 jaar verlengd 0
117 Netwerkbijeenkomst over de Economische ambitie West-Brabant 0
118 Opleidingssubsidie Sectorplan helpt 400 mensen aan werk 0
121 Agri air: vruchtbaar idee krijgt kans om te rijpen 0
127 Biobased gewassen: duurzaam, regionaal en toekomstgericht 0
128 10.000 kilometer wandelen in Brabant met nieuwe wandelkaarten 0
129 De 'Green Pellet': basis voor een duurzamere wereld 0
130 Vraag tijdig subsidie aan! Subsidieregeling smart industrie & logistiek 0
131 Vrachtwagenparkeren; dat doen we met zijn allen! 0
134 Regio’s Midden- en West-Brabant: samen versnellen, verslimmen en verduurzamen 0
135 10 miljoen van Rijk voor vernieuwingsprojecten in Midden- en West-Brabant 0
136 Nieuwsbrief West-Brabant werkt 0
137 Toekomstperspectieven Amergebied 0
138 West-Brabantse gemeenten investeren meer dan €4,7 miljoen in verkeersveiligheid en bereikbaarheid 0
139 West-Brabant beter bereikbaar 0
140 Zilt, Zoet, Zalig West-Brabant 0
141 Regio West-Brabant zet sterk in op verdere ontwikkeling van groene economie 0
142 Werkgelegenheid West-Brabant in 2018 gegroeid met 1,5% 0
143 Regio West-Brabant steunt manifest 'Brabants Mozaïek in ontwikkeling' 0
145 Het verhaal van Regio West-Brabant in een korte animatie! 0
146 Geslaagde vervolgstap Regiodeal Rijk en Regio Midden- en West-Brabant 0
147 West-Brabant volgt in groene voetsporen met ondertekening akkoord 1
148 Dali: inzet van big data voor een effieciëntere logistieke keten 0
149 Samenwerkende overheden brengen advies aan minister uit over Zuid-West 380 kV Oost hoogspanningsverbinding 0
150 Investering van 130 miljoen euro in MKB Midden- en West-Brabant 0
151 Zelfrijdend busje in Drimmelen rijdt 0
152 Minister volgt voor grootste deel advies van samenwerkende overheden 0