Zorg, welzijn en onderwijs

Sociale Veerkracht

Omgaan met veranderingen is niet voor iedereen makkelijk. In West-Brabant blijkt het voor veel inwoners zelfs moeilijker dan gemiddeld. Daarom willen we graag de sociale veerkracht in de regio versterken. Een uitvoeringsprogramma ondersteunt burgers, organisaties en gemeenten op maat.

lees verder  

Verbetering communicatielijnen huisartsen en gemeenten

Huisartsen hebben aangegeven dat ze vaak niet weten aan wie ze in de gemeente vragen kunnen stellen. Gemeenten geven hetzelfde aan wanneer ze informatie van huisartsen vragen. Een werkgroep van huisartsen, gemeenten en RWB is bezig deze communicatielijnen te verbeteren.

lees verder