Algemeen

Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020

Goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid leidde tot een duidelijke strategische agenda. Kern van de agenda is evenwicht in ecologie, economie en leefbaarheid. In het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda is gekozen voor zeven speerpunten. Welke dat zijn?

lees verder  

Versnellingsagenda

Gedeputeerde Staten willen met de vier regio’s in Brabant ‘versnellingsafspraken’ maken. Afspraken over opgaven die een duwtje nodig hebben. Een duwtje in de vorm van menskracht, lobby of geld.

lees verder  

Netwerkbijeenkomsten

Twee keer per jaar komen de 19 colleges van West-Brabant bij elkaar tijdens de Netwerkbijeenkomst.
De Netwerkbijeenkomst is hét moment voor de bestuurders om inhoudelijk te discussieren over een thema en elkaar te ontmoeten.

lees verder  

Samen Sterk voor Werk in West-Brabant

‘Samen Sterk voor Werk’ is het koersdocument van het bestuur van Regio West-Brabant. Het bestuur wil een nieuwe koers varen en heeft gekozen te focussen op vier speerpunten: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit noemen we de ‘core business’. Daarnaast zijn er nog ‘andere taken’ en ‘uitvoeringsgerichte taken’. 

lees verder