Nieuwsarchief

Terugblik presentatie
Corridorstudie Zuid

Bestuurders in the picture:
Jean-Pierre Schouw

Luierhub West-Brabant:
Van poepluier naar beton

Bestuurders in the picture
Renze Bergsma

HAS HOGESCHOOL
KIEST NADRUKKELIJK VOOR
ZUIDWESTELIJKE DELTA

onze nieuwe directeur

Zuid-West tracé 380 kV Oost:
overheden blijven
samenwerken

Meer kansen voor werk in
logistiek, techniek en bouw

West-Brabant en Hart van
Brabant investeren in
Smart Logistics en Circulaire
Maakindustrie

Match!
Van wethouder
naar accountmanager

Zonder boer geen voer

West-Brabant in de Bres
voor Gezondheid en Welzijn Burgers