Vervolgaanpak mentale toegankelijkheid regulier (openbaar) vervoer

Mobiel zijn en blijven is van vitaal belang om mee te doen aan de samenleving. Het geeft vrijheid, versterkt onafhankelijkheid en biedt mensen de kans om zich te ontplooien en ontspannen. Om mobiel te kunnen zijn en blijven is het belangrijk dat vervoer toegankelijk is. Zowel fysiek als mentaal. Voor toegankelijk openbaar vervoer (OV) moet de fysieke inrichting van bushaltes en voorzieningen in de bus zo zijn uitgevoerd dat iedereen ze kan gebruiken (fysieke toegankelijkheid). Ook minder mobiele reizigers. Daarnaast moeten mensen weten en erop vertrouwen dat zij zelfstandig en veilig gebruik kunnen maken van een vervoersvoorziening (mentale toegankelijkheid).


Subsidiemogelijkheden
Het fonds Vervolgaanpak mentale toegankelijkheid regulier (openbaar) vervoer stimuleert goede initiatieven. Initiatieven die de mentale toegankelijkheid van het reguliere (openbaar) vervoer voor (potentiële) deeltaxireizigers vergroot. Voorbeelden van reguliere vormen van (openbaar) vervoer zijn deelauto’s, (buurt)bus, trein, (elektrische) (deel)fiets en vrijwillige vervoersdiensten. (Potentiële) deeltaxireizigers zijn bijvoorbeeld de huidige gebruiker van Deeltaxi en senioren (65+). Maar ook jongeren die gebruikmaken van het leerlingenvervoer om van en naar school te reizen.

 

Voor wie 
Gemeenten in West-Brabant die een goed projectidee hebben om het reguliere (openbaar) vervoer in de eigen gemeente mentaal toegankelijker te maken voor (potentiële) deeltaxireizigers.

 

Subsidiebijdrage
Projectkosten, inclusief ambtelijke inzet, kunnen tot 100% gesubsidieerd worden. In 2017 is er in totaal € 350.000,- budget beschikbaar.

 

Planning
Subsidieaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst zolang er budget beschikbaar is.

 

Voorwaarden 
Projecten dienen uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd te zijn uitgevoerd. Bekijk het Toetsingskader voor de specifieke voorwaarden en uitleg over de subsidiecategorieën A, B en C.

 

Contact
Birke Loonen
T. 076-5027242

M. 06-55415751
E. birke.loonen@west-brabant.eu