Versterking Smart Industry

Smart industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van product, volume, timing, grondstoffen- en kosten efficiëntie. Intensief gebruik van internet en ICT biedt nieuwe kansen. Zeker in combinatie met draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie en big bata bijvoorbeeld. Digitalisering staat centraal. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren.

 

Voor wie?

Deze subsidieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers in de sectoren maintenance, logistiek, biobased economy, high-tech systemen & materialen, vrijetijdseconomie en agrosector. Daarnaast kunnen deze deelclusters elkaar versterken voor meer innovatiekracht. Het gaat daarbij om:  
  • cross-overs van agrofood en chemie
  • onderhoud binnen agrofood
  • hightechsystemen, -materialen en chemie
  • versteviging en uitbouwen van de logistieke positie 

 

Wat voor projecten zoeken we?

Projecten gericht op slimmer, duurzamer en efficiënter produceren. 

 

Subsidievereisten

 

In de subsidieregeling zijn de subsidievereisten opgenomen. De eerste paragraaf is van toepassing op West-Brabant. 

 

Voor meer informatie zie ook de website van de provincie Noord-Brabant

De Algemene Subsidieverordening is ook te vinden op de website van de provincie.  

 

Subsidieaanvraag 02

 

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Op dit moment is het niet mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

De indieningstermijn liep tot en met 30 november.

 

Begin februari is een nieuwe regeling van kracht.

Vanaf dan kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden.

(De nieuwe regeling komt grotendeels overeen met de oude regeling. Deze is hierboven te vinden) 

 

Formats voor een subsidieaanvraag

Aanvraagformulier

Format projectplan

Format begroting

Model de-minimisverklaring 

Voorbeeld samenwerkingsverklaring 

Voorbeeld cofinancieringsverklaring 

 

Benieuwd naar inspirerende voorbeeldprojecten? Kijk dan snel verder.

Super Heated Steam

Luierhub West-Brabant

Biochar

 

Contact

Heleen van Exsel
T. 076-5027219
E. heleen.vanexsel@west-brabant.eu