Subsidies

SmartIndustrie afbeeldingheader 01 Leisure juiste

Smart industry

Leisure Ontwikkel Fonds (LOF)

Smart industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van product, volume, timing, grondstoffen- en kosten efficiëntie. Intensief gebruik van internet en ICT biedt nieuwe kansen. Zeker in combinatie met draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie en big bata bijvoorbeeld. Digitalisering staat centraal. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren.
 
Voor wie?
Deze subsidieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers in de sectoren maintenance, logistiek, biobased economy, high-tech systemen & materialen, vrijetijdseconomie en agrosector. 
   
 
 

  

Lees verder

 

Het Leisure OntwikkelFonds (LOF) stimuleert vernieuwend vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant. Zo willen we meer bezoekers van verder weg aantrekken. Bezoekers die langer verblijven en meer besteden. Dit doen we met leningen aan ondernemers met een goed plan.


Noord-Brabant wil in 2020 de gastvrijste en innovatiefste provincie van Europa zijn. Met meer toeristische bestedingen en werkgelegenheid. De doelen zijn:

• meer bezoekers trekken (voor vrijetijdsactiviteiten);
• de verblijfsduur van de bezoekers verlengen (short break);
• het merk Brabant versterken.

 

  

 

 

Lees verder

 

 

 

 

 sectorplan

  

 

subsidie4

Sectorplan West-Brabant

Onderzoek en Ontwikkel (O&O) fonds

Het Sectorplan West-Brabant richt zich op álle beroepen in de techniek, bouw en logistiek. Het koppelt bedrijven aan werkzoekenden in de regio. Wie het wil zien, ziet volop kansen.


We zoeken mensen met ambitie en de juiste instelling. Mensen met een passie voor techniek, bouw of logistiek. Mensen die na gerichte om- of bijscholing een vacature perfect kunnen vervullen. Doel: meer slagkracht voor uw bedrijf.

 

 

lees verder

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant. Projecten die de doelstellingen van de Strategische Agenda West-Brabant halen. Kortom, projecten die de regio steviger op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds.

 

 

 

 

 

 

 

 lees verder

   
 mobiliteit 50pr  foto poster 1

Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)

Mentale toegankelijkheid (openbaar) vervoer

Gemeenten en provincie investeren samen in een bereikbare, leefbare en verkeersveilige regio.

 

RWB regisseert via het GGA het proces om jaarlijks te komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma en zorgt voor draagvlak bij de 18 gemeenten in de regio.

 

Voor wie?

Deze provinciale subsidieregeling is bedoeld voor de West-Brabantse gemeenten.

 

lees verder

Het Fonds Vervolgaanpak mentale toegankelijkheid regulier (openbaar) vervoer stimuleert initiatieven die de mentale toegankelijkheid van het reguliere (openbaar) vervoer vergroot voor deeltaxireizigers.

 

Voorbeelden van reguliere vormen van (openbaar) vervoer zijn deelauto’s, bus, trein, fiets en vrijwillige vervoersdiensten. Deeltaxireizigers zijn bijvoorbeeld de huidige gebruiker van Deeltaxi, senioren en jongeren die gebruik maken van het leerlingenvervoer om van en naar school te reizen.

 

 lees verder