Strategische Agenda

Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020.

 

Regio West-Brabant presenteerde in februari 2012 de Strategische Agenda West-Brabant. Deze kwam in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheden (de drie O’s) tot stand en is dus een breed gedragen maatschappelijke agenda voor West-Brabant. Regio West-Brabant heeft in deze Strategische Agenda als uitgangspunt geformuleerd dat Economie, Ecologie en Leefbaarheid in balans tot ontwikkeling moeten komen. 

 

17 colleges werken samen aan een duurzaam West-Brabant

 

Samenwerken met de drie O’s, Ondernemers, Onderwijs en Overheid, is het voornaamste uitgangspunt van de 17 West-Brabantse gemeenten. De doelen en projecten die beschreven staan in het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda zijn dan ook gezamenlijke opgaven van gemeenten, onderwijs en maatschappelijke instellingen. Maar vooral ook van het bedrijfsleven.

 

Bekijk de Strategische Agenda.