Regelingen, begroting en jaarverslag

Gemeenschappelijke Regeling

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (vanaf 1 juni 2018)

Gemeenschappelijke Regeling

 

Mandaatregelingen

Mandaatregeling Regio West-Brabant

Machtigingslijst RWB

Mandaatlijst bestuurscommissies

Mandaatlijst DB directeur

Volmachtenlijst RWB

 

Verordeningen van de bestuurscommissies 

Verordening bestuurscommissie Duurzaamheid

Verordening bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

Verordening bestuurscommissie Middelen

Verordening bestuurscommissie Mobiliteit

Verordening bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Verordening bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken

Verordening bestuurscommissie Zorg, Welzijn, Onderwijs

 

Overige verordeningen 

Bekijk de financiële verordening van Regio West-Brabant

Bekijk de archiefverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de controleverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de subsidieverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de beleidsregels van het O&O fonds Regio West-Brabant

Lees de Nota Verbonden Partijen

 

Begroting

 

Begroting 2019

Oplegger begroting 2019

Ontwerpbegroting 2019

Financiele begroting 2019

Aanbiedingsbrief, Jaarverslag 2017 en Productplan 2019 van NV REWIN

 

 

Begroting 2018 en 2017

Begroting Regio West-Brabant 2018

Begroting Regio West-Brabant 2017

  

Jaarverslag

 

Jaarverslag 2017

Ontwerpjaarverslag en -jaarrekening 2017

Resultaatbestemmingsvoorstellen 2017

Accountantsverslag 2017

Aanbiedingsbrief, Jaarverslag 2017 en Productplan 2019 van NV REWIN

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

 

Bestuursrapportage

1e bestuursrapportage 2018

1e bestuursrapportage 2017

 

Kaderbrief

Kaderbrief 2018

Kaderbrief 2017 

 

Evaluatie O&O fonds

Evaluatie O&O-fonds