Regelingen, begroting en jaarverslag

 

Gemeenschappelijke Regeling

Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling (vanaf 18 juni 2020)

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (vanaf 1 juni 2018)

Gemeenschappelijke Regeling

 

Mandaatregelingen

Mandaatregeling RWB

Machtigingslijst RWB

Mandaatlijst bestuurscommissies

Mandaatlijst DB directeur

Volmachtenlijst RWB

 

Verordeningen van de bestuurscommissies 

Verordening bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

 

Overige verordeningen 

Bekijk de financiële verordening van Regio West-Brabant

Bekijk de archiefverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de controleverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de subsidieverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de beleidsregels van het O&O fonds Regio West-Brabant (van toepassing voor projecten die vóór 1 januari 2020 subsidie ontvingen)

Bekijk de subsidieregels van het O&O fonds Regio West-Brabant (deze gelden voor subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2020)

Lees de Nota Verbonden Partijen

 

Begroting

Begroting 2021

Begroting 2021 in een oogopslag

Begroting 2021

 

Begroting 2020

Begroting 2020 in een oogopslag 

Begroting 2020

 

Begroting 2019, 2018 en 2017

Begroting 2019 in een oogopslag

Begroting Regio West-Brabant 2019

Begroting Regio West-Brabant 2018

Begroting Regio West-Brabant 2017

  

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening 2019

Jaarrekening 2019 in een oogopslag

Jaarrekening en -verslag 2019

 

Jaarverslag en -rekening 2018

Jaarrekening 2018 in een oogopslag

Jaarrekening en -verslag 2018

 

Jaarverslag en -rekening 2017

Jaarverslag en -jaarrekening 2017 

 

Bestuursrapportage

1e bestuursrapportage 2020

2e bestuursrapportage 2019

1e bestuursrapportage 2019

2e bestuursrapportage 2018

1e bestuursrapportage 2018

1e bestuursrapportage 2017

 

Kaderbrief

Kaderbrief 2021

Kaderbrief 2020

Kaderbrief 2018

Kaderbrief 2017