Regelingen, begroting en jaarverslag

Gemeenschappelijke Regeling

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (vanaf 1 juni 2018)

Gemeenschappelijke Regeling

 

Mandaatregelingen

Mandaatregeling Regio West-Brabant

Machtigingslijst RWB

Mandaatlijst bestuurscommissies

Mandaatlijst DB directeur

Volmachtenlijst RWB

 

Verordeningen van de bestuurscommissies 

Verordening bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

 

Overige verordeningen 

Bekijk de financiĆ«le verordening van Regio West-Brabant

Bekijk de archiefverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de controleverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de subsidieverordening van Regio West-Brabant

Bekijk de beleidsregels van het O&O fonds Regio West-Brabant

Lees de Nota Verbonden Partijen

 

Begroting

Begroting 2020

Begroting 2020 in een oogopslag 

Begroting 2020

Aanbiedingsbrief REWIN Uitvoeringsprogramma 2020-2023 en begroting 2020

 

Begroting 2019

Oplegger begroting 2019

Begroting inclusief financiele begroting 2019

Aanbiedingsbrief, Jaarverslag 2017 en Productplan 2019 van NV REWIN

 

 

Begroting 2018 en 2017

Begroting Regio West-Brabant 2018

Begroting Regio West-Brabant 2017

  

Jaarverslag

 Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018 in een oogopslag

Jaarrekening en -verslag 2018

Jaarverslag REWIN 2018

 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag en -jaarrekening 2017

Resultaatbestemmingsvoorstellen 2017

Accountantsverslag 2017

Aanbiedingsbrief, Jaarverslag 2017 en Productplan 2019 van NV REWIN

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

 

Bestuursrapportage

1e bestuursrapportage 2019

2e bestuursrapportage 2018

1e bestuursrapportage 2018

1e bestuursrapportage 2017

 

Kaderbrief

Kaderbrief 2020

Kaderbrief 2018

Kaderbrief 2017 

 

Evaluatie O&O fonds