Leden van Strategisch beraad

Paul Depla

Voorzitter
Burgemeester
Gemeente Breda

Boaz Adank

Voorz. CvA Economie / lid AB en SB
Wethouder
Gemeente Breda

Petra Lepolder

Voorz. CvA RO / Lid AB en SB
Wethouder
Gemeente Steenbergen

Cees Lok

Voorz. CvA Mobiliteit / Lid AB en SB
Wethouder
Gemeente Roosendaal

Matthijs van Oosten

Lid SB (sector Maintenance)
Wethouder
Gemeente Werkendam

Frank Petter

Lid AB en SB (sector Biobased/Agrofood)
Burgemeester
Gemeente Bergen op Zoom

Thomas Zwiers

Voorz. CvA Arbeidsmarktbeleid / Lid AB en SB
Wethouder
Gemeente Moerdijk

Steven Adriaansen

Lid AB en SB
Burgemeester
Gemeente Woensdrecht

Monika Rouw

Strategisch communicatieadviseur

R. van der Helm

Lid AB en SB (sector Logistiek)
Wethouder
Oosterhout