Werken aan ons Vitaal Platteland

8 00:00:00 juni 2020

Aan de slag met het Panorama West-Brabant

 

De kick-off bijeenkomst ‘Samen naar een vitaal platteland in West-Brabant’ was succesvol. Meer dan 100 triple helix partners uit onze regio gingen aan de slag met een West-Brabantse afgeleide van het Panorama Nederland oftewel het Panorama West-Brabant. Dit leverde input voor de door de commissie van advies Ruimte vastgestelde Panorama West-Brabant.

lees verder  

Resultaten arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt aan Morgen! zijn boven verwachting

00:00:00 0000

Het arbeidsmarkt programma West-Brabant werkt aan Morgen! is afgerond en de resultaten zijn in kaart gebracht. 

 

Het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan Morgen is op 31 maart 2020 afgerond. De eindresultaten zijn in kaart gebracht. We hadden deze resultaten willen delen in een regionale bijeenkomst op 24 maart, maar door de Corona crisis is deze bijeenkomst uitgesteld tot 22 september. 

 

lees verder  

Samenwerken aan een betrouwbaar wegennet

8 00:00:00 juni 2020

Bestuurders stemden in met Aanpak betrouwbaar wegennet 

 

De regio kiest ervoor om het wegennet betrouwbaar te organiseren. Nu en in de toekomst. We willen niet stilstaan, we zetten een stap naar voren.

 

lees verder  

Toekomst bedrijventerreinen West-Brabant

8 00:00:00 juni 2020

Analyse biedt input voor verdere stappen

 

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. De economische en sociale betekenis van de bedrijventerreinen is groot. Op de West-Brabantse Ontwikkeldag van 20 november 2019 maakten de gemeenten nieuwe regionale afspraken over de bedrijventerreinen. 

lees verder  

Een krachtige economie in crisistijd

3 00:00:00 juni 2020

RWB ondersteunt West-Brabant op meerdere manieren in de coronacrisis

 

Sinds de maatregelen van het kabinet tegen de coronacrisis in werking zijn getreden heeft RWB verschillende acties ondernomen om gemeenten te helpen. Vanuit haar rol wil ze kennis delen over maatregelen en de crisis, maar ook opschalen waar nodig.

lees verder  

Regionale samenwerking voor een duurzame en innovatieve vrijetijdssector

28 00:00:00 november 2019

Vrijetijdseconomie onderdeel van het RWB-Actieprogramma 2019-2023

 

De commissie van advies Economie wil de regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie graag verstevigen.

lees verder  

Topsector Creatieve Dienstverlening in West-Brabant

28 00:00:00 november 2019

Commissie van advies Economie positief over financiering triple helix programma in 2020 en 2021

 

De Economic Board West-Brabant heeft Creatieve Dienstverlening aangewezen als topsector voor  regio West-Brabant.

lees verder  

Internationale werknemers in de toekomstige arbeidsmarkt van regio West-Brabant

28 00:00:00 november 2019

Aan de slag met vraagstukken rondom arbeidsmigratie

De aanbevelingen uit het onderzoek ‘Internationale werknemers in de toekomstige arbeidsmarkt van regio West-Brabant’  zijn in de commissie van advies Ruimte & Economie besproken. Deze aanbevelingen geven handvatten om knelpunten aan te pakken.

lees verder  

Betere doorstroom van goederen door datadeling

28 00:00:00 november 2019

Regionale aansluiting bij landelijk programma Talking Logistics

 

RWB  gaat het proces coördineren om op de corridor Rotterdam –Antwerpen vervoerders te stimuleren data te delen.

lees verder  

Focus op versnelling realisatie ecologische verbindingszones

28 00:00:00 november 2019

Samen sterk voor ons groen

 

In 2018 brachten 10 West-Brabantse gemeenten het bod natuurnetwerk “Groene troefkaart klimaatadaptatie” uit. Het bod geeft een inspanningsverplichting om minimaal 115 hectare aan nieuwe natuur te ontwikkelen en minimaal 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aan te leggen.

lees verder  

Raadsledenbijeenkomst

28 00:00:00 november 2019

Terugblik op de informatiebijeenkomst voor nieuwe raadsleden 25 november jl.

 

Afgelopen week organiseerde RWB een informatiebijeenkomst voor nieuwe raadsleden over de nieuwe speerpuntsector ‘Creatieve dienstverlening en ‘Vrijetijdseconomie’ als onderdeel van het RWB-Actieprogramma 2019-2023.

lees verder  

Focus van kwantiteit naar kwaliteit

26 00:00:00 juni 2019

Nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen

 

De bestuurlijke kopgroep Bedrijventerreinen heeft een bestuurlijke inventarisatie gehouden onder de West-Brabantse gemeenten. Hieruit komt naar voren dat de huidige regionale afspraken een goede basis vormen voor nieuwe afspraken. Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 29 november maken we de nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen met de provincie Noord-Brabant.

lees verder  

Matchen op (maat)werk

26 00:00:00 juni 2019

West-Brabant pakt de match tussen werkzoekenden en werkgevers anders aan

 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent West-Brabant als één van de eerste regio’s subsidie voor het project Perspectief op Werk. Voor 2019 krijgt de arbeidsmarktregio West-Brabant 1 miljoen euro om de match van werkzoekenden naar een plek op de arbeidsmarkt te verbeteren. We onderscheiden ons hierin als regio doordat we dit als overheid en werkgevers echt samen én anders doen. Voor de komende twee jaar, maar ook voor de langere termijn.

lees verder  

Kopgroep Sterke Steden aan de slag

26 00:00:00 juni 2019

Verkenning samenwerking binnenstedelijke transformatie

 

De kopgroep Sterke Steden met daarin de wethouders van Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout verkennen samen de mogelijkheden om elkaar te versterken. De opgaven voor binnenstedelijke transformatie, zoals bereikbaarheid, staan daarin centraal. Het plan van aanpak is op 29 mei door de commissie van advies Ruimte vastgesteld.

lees verder  

Beter benutten van weg, spoor en water

26 00:00:00 juni 2019

Commissie van advies Mobiliteit stelt aanpakken vast

 

Op 29 mei stelde de commissie van advies Mobiliteit de aanpakken van Slim Goederenvervoer, Betrouwbaar Wegennet, Aantrekkelijk Openbaar Vervoer, Digitalisering en Smart Mobility vast. Hiermee geeft de commissie invulling aan de opgaven uit het regionale actieprogramma.

lees verder  

Commissies van advies stemmen in met procesvoorstel Regionale afspraken bedrijventerreinen

3 00:00:00 mei 2019
lees verder  

Opleidingssubsidie beschikbaar voor werkgevers in logistiek en techniek

3 00:00:00 mei 2019
lees verder  

Samenwerken aan regionaal strategisch plan Verkeersveiligheid 2030

00:00:00 0000
lees verder  

Samen in gesprek over invulling van de agenda Vitaal Platteland

3 00:00:00 mei 2019
lees verder  

RWB Actieprogramma 2019-2023: Commissies akkoord, ontwerpversie naar de raden

3 00:00:00 mei 2019
lees verder  

Aanpakken doen we samen! Nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen

00:00:00 0000

De bestuurlijke kopgroep Bedrijventerreinen heeft de opbrengst van de bestuurlijke inventarisatie vertaald in een aanpak. Uit de inventarisatie komt naar voren dat de huidige regionale afspraken een goede basis vormen voor de nieuw te maken regionale afspraken. Met een stevige inzet van de gemeenten en door samen te werken aan de opgaven die er liggen, kunnen we in korte tijd veel realiseren! Dat is nodig om eind dit jaar nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen te kunnen maken.

lees verder  

test

00:00:00 0000
lees verder