Toekomst bedrijventerreinen West-Brabant

8 00:00:00 juni 2020

Analyse biedt input voor verdere stappen

 

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. De economische en sociale betekenis van de bedrijventerreinen is groot. Op de West-Brabantse Ontwikkeldag van 20 november 2019 maakten de gemeenten nieuwe regionale afspraken over de bedrijventerreinen. 

lees verder  

Een krachtige economie in crisistijd

3 00:00:00 juni 2020

RWB ondersteunt West-Brabant op meerdere manieren in de coronacrisis

 

Sinds de maatregelen van het kabinet tegen de coronacrisis in werking zijn getreden heeft RWB verschillende acties ondernomen om gemeenten te helpen. Vanuit haar rol wil ze kennis delen over maatregelen en de crisis, maar ook opschalen waar nodig.

lees verder  

Regionale samenwerking voor een duurzame en innovatieve vrijetijdssector

28 00:00:00 november 2019

Vrijetijdseconomie onderdeel van het RWB-Actieprogramma 2019-2023

 

De commissie van advies Economie wil de regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie graag verstevigen.

lees verder  

Topsector Creatieve Dienstverlening in West-Brabant

28 00:00:00 november 2019

Commissie van advies Economie positief over financiering triple helix programma in 2020 en 2021

 

De Economic Board West-Brabant heeft Creatieve Dienstverlening aangewezen als topsector voor  regio West-Brabant.

lees verder  

Focus van kwantiteit naar kwaliteit

26 00:00:00 juni 2019

Nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen

 

De bestuurlijke kopgroep Bedrijventerreinen heeft een bestuurlijke inventarisatie gehouden onder de West-Brabantse gemeenten. Hieruit komt naar voren dat de huidige regionale afspraken een goede basis vormen voor nieuwe afspraken. Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 29 november maken we de nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen met de provincie Noord-Brabant.

lees verder  

Commissies van advies stemmen in met procesvoorstel Regionale afspraken bedrijventerreinen

3 00:00:00 mei 2019
lees verder