Samenwerken aan een betrouwbaar wegennet

8 00:00:00 juni 2020

Bestuurders stemden in met Aanpak betrouwbaar wegennet 

 

De regio kiest ervoor om het wegennet betrouwbaar te organiseren. Nu en in de toekomst. We willen niet stilstaan, we zetten een stap naar voren.

 

lees verder  

Betere doorstroom van goederen door datadeling

28 00:00:00 november 2019

Regionale aansluiting bij landelijk programma Talking Logistics

 

RWB  gaat het proces coördineren om op de corridor Rotterdam –Antwerpen vervoerders te stimuleren data te delen.

lees verder  

Beter benutten van weg, spoor en water

26 00:00:00 juni 2019

Commissie van advies Mobiliteit stelt aanpakken vast

 

Op 29 mei stelde de commissie van advies Mobiliteit de aanpakken van Slim Goederenvervoer, Betrouwbaar Wegennet, Aantrekkelijk Openbaar Vervoer, Digitalisering en Smart Mobility vast. Hiermee geeft de commissie invulling aan de opgaven uit het regionale actieprogramma.

lees verder  

Samenwerken aan regionaal strategisch plan Verkeersveiligheid 2030

00:00:00 0000
lees verder