Werken aan ons Vitaal Platteland

8 00:00:00 juni 2020

Aan de slag met het Panorama West-Brabant

 

De kick-off bijeenkomst ‘Samen naar een vitaal platteland in West-Brabant’ was succesvol. Meer dan 100 triple helix partners uit onze regio gingen aan de slag met een West-Brabantse afgeleide van het Panorama Nederland oftewel het Panorama West-Brabant. Dit leverde input voor de door de commissie van advies Ruimte vastgestelde Panorama West-Brabant.

lees verder  

Focus op versnelling realisatie ecologische verbindingszones

28 00:00:00 november 2019

Samen sterk voor ons groen

 

In 2018 brachten 10 West-Brabantse gemeenten het bod natuurnetwerk “Groene troefkaart klimaatadaptatie” uit. Het bod geeft een inspanningsverplichting om minimaal 115 hectare aan nieuwe natuur te ontwikkelen en minimaal 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aan te leggen.

lees verder  

Kopgroep Sterke Steden aan de slag

26 00:00:00 juni 2019

Verkenning samenwerking binnenstedelijke transformatie

 

De kopgroep Sterke Steden met daarin de wethouders van Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout verkennen samen de mogelijkheden om elkaar te versterken. De opgaven voor binnenstedelijke transformatie, zoals bereikbaarheid, staan daarin centraal. Het plan van aanpak is op 29 mei door de commissie van advies Ruimte vastgesteld.

lees verder  

Samen in gesprek over invulling van de agenda Vitaal Platteland

3 00:00:00 mei 2019
lees verder