Kopgroep Sterke Steden aan de slag

26 00:00:00 juni 2019

Verkenning samenwerking binnenstedelijke transformatie

 

De kopgroep Sterke Steden met daarin de wethouders van Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout verkennen samen de mogelijkheden om elkaar te versterken. De opgaven voor binnenstedelijke transformatie, zoals bereikbaarheid, staan daarin centraal. Het plan van aanpak is op 29 mei door de commissie van advies Ruimte vastgesteld.

lees verder  

Samen in gesprek over invulling van de agenda Vitaal Platteland

3 00:00:00 mei 2019
lees verder