Focus van kwantiteit naar kwaliteit

26 00:00:00 juni 2019

Nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen

 

De bestuurlijke kopgroep Bedrijventerreinen heeft een bestuurlijke inventarisatie gehouden onder de West-Brabantse gemeenten. Hieruit komt naar voren dat de huidige regionale afspraken een goede basis vormen voor nieuwe afspraken. Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 29 november maken we de nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen met de provincie Noord-Brabant.

lees verder  

Matchen op (maat)werk

26 00:00:00 juni 2019

West-Brabant pakt de match tussen werkzoekenden en werkgevers anders aan

 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent West-Brabant als één van de eerste regio’s subsidie voor het project Perspectief op Werk. Voor 2019 krijgt de arbeidsmarktregio West-Brabant 1 miljoen euro om de match van werkzoekenden naar een plek op de arbeidsmarkt te verbeteren. We onderscheiden ons hierin als regio doordat we dit als overheid en werkgevers echt samen én anders doen. Voor de komende twee jaar, maar ook voor de langere termijn.

lees verder  

Kopgroep Sterke Steden aan de slag

26 00:00:00 juni 2019

Verkenning samenwerking binnenstedelijke transformatie

 

De kopgroep Sterke Steden met daarin de wethouders van Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout verkennen samen de mogelijkheden om elkaar te versterken. De opgaven voor binnenstedelijke transformatie, zoals bereikbaarheid, staan daarin centraal. Het plan van aanpak is op 29 mei door de commissie van advies Ruimte vastgesteld.

lees verder  

Beter benutten van weg, spoor en water

26 00:00:00 juni 2019

Commissie van advies Mobiliteit stelt aanpakken vast

 

Op 29 mei stelde de commissie van advies Mobiliteit de aanpakken van Slim Goederenvervoer, Betrouwbaar Wegennet, Aantrekkelijk Openbaar Vervoer, Digitalisering en Smart Mobility vast. Hiermee geeft de commissie invulling aan de opgaven uit het regionale actieprogramma.

lees verder  

Commissies van advies stemmen in met procesvoorstel Regionale afspraken bedrijventerreinen

3 00:00:00 mei 2019
lees verder  

Opleidingssubsidie beschikbaar voor werkgevers in logistiek en techniek

3 00:00:00 mei 2019
lees verder  

Samenwerken aan regionaal strategisch plan Verkeersveiligheid 2030

00:00:00 0000
lees verder  

Samen in gesprek over invulling van de agenda Vitaal Platteland

3 00:00:00 mei 2019
lees verder  

RWB Actieprogramma 2019-2023: Commissies akkoord, ontwerpversie naar de raden

3 00:00:00 mei 2019
lees verder  

Aanpakken doen we samen! Nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen

00:00:00 0000

De bestuurlijke kopgroep Bedrijventerreinen heeft de opbrengst van de bestuurlijke inventarisatie vertaald in een aanpak. Uit de inventarisatie komt naar voren dat de huidige regionale afspraken een goede basis vormen voor de nieuw te maken regionale afspraken. Met een stevige inzet van de gemeenten en door samen te werken aan de opgaven die er liggen, kunnen we in korte tijd veel realiseren! Dat is nodig om eind dit jaar nieuwe regionale afspraken bedrijventerreinen te kunnen maken.

lees verder  

test

00:00:00 0000
lees verder