Algemeen

Versnellingsagenda

Gedeputeerde Staten willen met de vier regio’s in Brabant ‘versnellingsafspraken’ maken. Afspraken over opgaven die een duwtje nodig hebben. Een duwtje in de vorm van menskracht, lobby of geld.

lees verder  

Netwerkbijeenkomsten

Twee keer per jaar komen de 19 colleges van West-Brabant bij elkaar tijdens de Netwerkbijeenkomst.
De Netwerkbijeenkomst is hét moment voor de bestuurders om inhoudelijk te discussieren over een thema en elkaar te ontmoeten.

lees verder  

Samen Sterk voor Werk in West-Brabant

‘Samen Sterk voor Werk’ is het koersdocument van het bestuur van Regio West-Brabant. Het bestuur wil een nieuwe koers varen en heeft gekozen te focussen op vier speerpunten: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit noemen we de ‘core business’. Daarnaast zijn er nog ‘andere taken’ en ‘uitvoeringsgerichte taken’. 

lees verder