Economie

West-Brabant staat in de economische Top 6 van Nederlandse regio’s. Hoe we dat bereikt hebben? Met een gunstige ligging, prima verbindingen en een dynamisch MKB. De goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid doet de rest. Weten hoe we een van de beste regio’s kunnen blijven?

LEES VERDER  

Arbeidsmarkt

Een goed werkende arbeidsmarkt is belangrijk voor een economisch gezond West-Brabant. Werkzekerheid vervangt baanzekerheid. Vraag en aanbod van werk moet in balans zijn. Nu en in de toekomst. Ontgroening, vergrijzing én een tekort aan technici zijn de extra uitdagingen. Hoe wij deze aangaan?

LEES VERDER  

Mobiliteit

Een goed vestigingsklimaat in de regio hangt samen met een goede bereikbaarheid. Zowel via water, weg, spoor als buis moet West-Brabant eenvoudig toegankelijk zijn. Hoe we daarvoor zorgen? Via een aantal activiteiten en projecten pakken we knelpunten aan. Ook bevorderen we de duurzame mobiliteit.

 

LEES VERDER  

Ruimte

De ruimte in West-Brabant is schaars. Dit vereist zorgvuldig en duurzaam gebruik. RWB zorgt dat onze regio leefbaar blijft. De vraag naar kwalitatieve ruimtes leidt soms tot spanningen. We luisteren daarom goed naar de wensen vanuit de markt. Meer maatwerk houdt mens en planeet in evenwicht.

LEES VERDER