Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant

Ben jij een MKB ondernemer met een project in de start- of experimenteerfase? Als dit project een impuls geeft aan de economie van de regio kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie!
 
We zoeken projecten gericht op het versterken van de innovatiekracht en verduurzaming in de regio West-Brabant binnen de volgende deelsectoren of pijlers:

1°. maintenance;

2°. logistiek;

3°. agrofood & biobased;

4°. vrijetijdseconomie;

5°. creatieve dienstverlening;

6°. arbeidsmarkt;

7°. circulaire economie en energietransitie.

 

Voor wie?

Deze subsidieregeling is bedoeld voor MKB-ondernemers in de regio West-Brabant. 
 
 
lees verder  

Het Leisure OntwikkelFonds (LOF)

Meer bezoekers van verder weg aantrekken. Die bovendien langer verblijven én meer besteden. Dat is het doel van het Leisure OntwikkelFonds (LOF). Dit doen we met leningen aan ondernemers met een goed plan. Noord-Brabant wil in 2020 de meest gastvrije en innovatieve provincie van Europa zijn. Met meer toeristische bestedingen en werkgelegenheid.
 
Voor wie?
Voor alle bedrijven met een goed plan voor Noord-Brabant. Overheden kunnen geen aanvrager zijn, wel partner van aanvragende bedrijven. Dit geldt ook voor kennisinstellingen. Semipublieke instellingen in de culturele/vrijetijdssector (bibliotheken, musea etc.) kunnen wel aanvragen als hun aanvraag niet al via het Brabant C-fonds te financieren is.

lees verder  

SECTORPLAN WEST-BRABANT

Het Sectorplan West-Brabant richt zich op álle beroepen in de techniek, bouw en logistiek. Het koppelt bedrijven aan werkzoekenden in de regio. Wie het wil zien, ziet volop kansen. We zoeken mensen met ambitie en de juiste instelling. Mensen met een passie voor techniek, bouw of logistiek. Mensen die na gerichte om- of bijscholing een vacature perfect kunnen vervullen. Doel: meer slagkracht voor uw bedrijf.

 

Voor wie?

Werkgevers met vacatures in genoemde sectoren kunnen een bijdrage aanvragen voor nieuwe medewerkers. Deze medewerkers beschikken na hun opleiding over voldoende kennis en/of vaardigheden om hun nieuwe functie goed te vervullen.

lees verder  

ONDERZOEK EN ONTWIKKEL (O&O) FONDS

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds.

 

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd.

lees verder  

GEBIEDSGERICHTE AANPAK (GGA)

Gemeenten en provincie investeren samen in een bereikbare, leefbare en verkeersveilige regio.

RWB regisseert via het GGA het proces om jaarlijks te komen tot een regionaal uitvoeringsprogramma en zorgt voor draagvlak bij de 18 gemeenten in de regio. 

 

Voor wie?

Deze provinciale subsidieregeling is bedoeld voor de West-Brabantse gemeenten.

lees verder  

MENTALE TOEGANKELIJKHEID (OPENBAAR) VERVOER

Het Fonds Vervolgaanpak mentale toegankelijkheid regulier (openbaar) vervoer stimuleert initiatieven die de mentale toegankelijkheid van het reguliere (openbaar) vervoer vergroot voor deeltaxireizigers.

 

Voorbeelden van reguliere vormen van (openbaar) vervoer zijn deelauto’s, bus, trein, fiets en vrijwillige vervoersdiensten. Deeltaxireizigers zijn bijvoorbeeld de huidige gebruiker van Deeltaxi, senioren en jongeren die gebruik maken van het leerlingenvervoer om van en naar school te reizen.

 

Voor wie?

Gemeenten in West-Brabant die een goed projectidee hebben om het reguliere (openbaar) vervoer in de eigen gemeente mentaal toegankelijker te maken voor (potentiële) deeltaxireizigers.

lees verder