Arbeidsmarkt

Arbeidsmigranten in West-Brabant

Arbeidsmigranten leveren een essentiële bijdrage aan de economie in West-Brabant. Maar deze mensen werken en verblijven in ons land niet altijd in goede omstandigheden. Ook in West-Brabant zijn de zaken nog niet altijd op orde, terwijl in de regio arbeidsmigranten hard nodig zijn. Nu en in de toekomst. Daarom zet de bestuurlijke kopgroep Arbeidsmigranten West-Brabant zich in voor de verbetering van de omgang met arbeidsmigranten en betere woon- en leefomstandigheden.

De problemen van arbeidsmigranten zijn duidelijk: slechte huisvesting, uitbuiting, mensen hebben geen woning meer als het werk bij een werkgever stopt en daardoor geen toegang tot (medische) voorzieningen. Gemeenten, provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant spreken af hoe ze dit als overheden samen gaan verbeteren. Door ruimte te maken voor goede huisvesting, kwaliteitseisen te stellen aan nieuwe huisvesting en het beheer daarvan evenals arbeidsmigranten beter wegwijs maken in hun tijdelijke woonplaats. Regio West-Brabant zet zich in voor een voor arbeidsmigranten aantrekkelijke, veilige -tijdelijke of permanente- vestigingsplaats. Waarmee de welvaart - in brede zin - van arbeidsmigranten én van de West-Brabanders verbeterd wordt.

Afsprakenkader

Werkgevers, andere marktpartijen en particulieren staan aan de lat om initiatieven te ontplooien en uit te voeren. De klankbordgroep met vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers, huisvesters en maatschappelijke organisaties hanteert het speciaal opgestelde Afsprakenkader Arbeidsmigranten West-Brabant als opmaat naar een betere samenwerking. 

Hiermee loopt West-Brabant binnen Brabant én Nederland voorop met een regionale integrale aanpak rondom arbeidsmigranten. Het is bovendien een van de eerste regio’s die invulling geeft aan de aanbevelingen van het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. 

Betrokken bestuurder

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk

Thomas Melisse

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (voorzitter) | commissie Economie | commissie Mobiliteit
wethouder Halderberge

René van Ginderen

Commissie Arbeidsmarkt
wethouder Roosendaal

Wendy van Ooijen

commissie Economie | commissie Arbeidsmarkt
wethouder Altena

Ger de Weert

Commissie Economie
wethouder Etten-Leur