Mobiliteit

Bereikbaar buitengebied

Het vitale buitengebied vervult een belangrijke functie binnen de regio. De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor de regio en verschaft veel werkgelegenheid. Daarnaast biedt de verscheidenheid aan recreatiegebieden de bewoners uit de hele regio ruimte voor buitensporten, recreëren en verblijven. Dit behouden en waar nodig verbeteren vraagt speciale aandacht.

Het is belangrijk voor het vitaal buitengebied dat voorzieningen lokaal bereikbaar blijven, het platteland als woon-en werk gebied sterk blijft, jongeren niet wegtrekken en de werkgelegenheid toegankelijk is. Daarom geven we voor het vitaal platteland prioriteit aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid op de verbindingswegen en in de kernen.  

Dit doen we door te werken aan veilige wegen en leefbare kernen en door het inzetten op gedeelde mobiliteit als aanvulling op het bestaande OV-aanbod. We zetten in op de kracht van het platteland en haar kernen zelf, maar zorgen ook voor een goede verbinding tussen het platteland en de kernen met de steden.