Mobiliteit

Doorstroming internationale knoop Breda

De regio rond Breda kenmerkt zich door groei en de daarbij horende investeringsstrategieën voor wonen, economie, vergroenen en mobiliteit. Breda is een internationale knoop voor zowel goederen- als personenvervoer en heeft tevens een belangrijke positie als regionale trekker. Stad en omgeving vervullen daarin een belangrijke rol voor het behouden en versterken van het economische vestigingsklimaat in de regio.

Daarnaast zijn logistiek en industrie belangrijk binnen dit focusgebied. Zoals Port of Moerdijk als vierde zeehaven van Nederland, het omvangrijke chemisch cluster dat met een buisleidingstelsel direct is verbonden met de chemische clusters van Antwerpen, Rotterdam, Zeeland, Noord-Limburg en het Ruhr-gebied. Evenals de concrete plannen voor het Logistieke Park Moerdijk dat ruimte biedt voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics. 

Doel

In de Internationale Knoop Breda geven de samenwerkende gemeenten prioriteit aan de doorstroming op de ruit van Breda om zo groei mogelijk te maken. De bereikbaarheid van Breda en omgeving is een voorwaarde om de betrouwbaarheid en doorstroming op het netwerk te verbeteren en zo de economische toplocaties bereikbaar te houden. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van internationale, nationale en regionale OV-verbindingen.  

Gemeenten en partners zorgen voor het bevorderen van gedeelde en langzame mobiliteit waardoor het aantal OV-reizigerskilometers toeneemt. Tot slot is het belangrijk dat er meer interactie tussen auto en OV ontstaat door vanuit gedeelde mobiliteit en OV in te zetten op verplaatsingen van deur tot deur met verschillende manieren van vervoer.