Mobiliteit

Doorstroomfunctie logistieke sector Noord-Zuid Corridor

Regio West-Brabant versterkt het economisch vestigingsklimaat langs de A4-corridor (ruwweg van Dinteloord, Steenbergen tot aan Woensdrecht en Ossendrecht). Als onderdeel van een draaischijf van de omliggende mainports en de samenwerkende gemeenten. Dit kan alleen als de reistijden van en naar grote economische centra snel en betrouwbaar zijn. In dit focusgebied geven we prioriteit aan de doorstroomfunctie van het logistieke verkeer.

Foto: Rijkswaterstaat (beeldbank.rws.nl)

Dit doen we onder andere door het verbeteren van logistieke doorstroming over weg, spoor, buis en water, de ruimtelijke inpassing en het verminderen van de overlast. Met speciale maatregelpakketten voor de Noord-Zuid Corridor zetten we in op de multimodale bereikbaarheid van economische topsectoren en bedrijven(terreinen) voor zowel personen als logistieke stromen. Het verslimmen, verduurzamen en het verbeteren van de verkeersveiligheid speelt daarbij ook een belangrijke rol.