Mobiliteit

Gedeelde mobiliteit & OV

Regio West-Brabant (RWB) en de provincie Noord-Brabant maken de komende jaren samen werk van gedeelde mobiliteit in West-Brabant. De partijen onderzoeken daarbij de rol van het openbaar vervoer. Belangrijke pijlers zijn de reizigers, inclusiviteit en flexibiliteit van het systeem en het als één overheid samenwerken.

Regio en provincie zetten zich maximaal in voor een slim en duurzaam systeem van gedeelde mobiliteit in West-Brabant. Zo houden we de regio bereikbaar en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving. De partijen bekijken het mobiliteitssysteem in zijn geheel, in samenhang met verkeersveiligheid, goederenvervoer en verstedelijking. Maar ook samen met andere beleidsterreinen zoals leefbaarheid, energie en werklocaties.

Doel

Het doel is dat in West-Brabant iedereen straks van halte naar halte met minimaal één mobiliteitsvorm (van gedeelde mobiliteit) reist. Dit kan een bus zijn, maar bijvoorbeeld ook een Flex-concept, een deelsysteem of carpooling. Dankzij een goed ontwikkeld vervoersysteem kan de reiziger altijd met maximaal één overstap de dichtstbijzijnde stations in (in elk geval) Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom of Den Bosch bereiken.

Deze belofte geldt ook voor reizigers uit de kleinste kernen en buurtschappen, omdat we het systeem van gedeelde mobiliteit voor iedereen toegankelijk maken. De verschillende vervoersopties worden voor de reiziger begrijpelijk gemaakt zodat hij of zij zelf kan kiezen hoe te reizen. De reis moet op één manier gepland, geboekt en betaald kunnen worden, bijvoorbeeld via een app. 

Digizine Provincie Noord-Brabant

In het digizine van Provincie Noord-Brabant valt alles te lezen rondom de nieuwe OV-visie en de uitwerking ervan. Ook vindt u hier informatie over het voortraject en achtergrondinformatie, en is er aandacht voor de verdere uitwerking in West-Brabant richting de nieuwe concessie. 

Betrokken bestuurder

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk

René Lazeroms

Commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout

Hans Tanis

Algemeen bestuur | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector High Tech Maintenance
wethouder Altena