Uitvoeringsgerichte taken

Kleinschalig Collectief Vervoer

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van openbaar vervoer. Als dit niet kan wordt gebruik gemaakt van maatwerk. Dit heet: vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant samen met Bravo. Regio West-Brabant (RWB) coördineert KCV.

Bureau KCV draagt zorg voor een goede verantwoording van dit vervoerssysteem. KCV bewaakt de kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met mobiliteit(transitie) en vervoer. Vanaf 2024 integreren wij samen met de provincie Noord-Brabant het OV-flexvervoer met het Wmo-vervoer.

Bezoek de website van Deeltaxi West-Brabant

Doelen van KCV

1. Beheer en kwaliteit doelgroepen vervoer

 • Contractbeheer

 • Klachtenafhandeling

 • Innoveren uitvoering vervoer Deeltaxi

2. Kostenbeheersing

 • Informeren gemeenten over kostenontwikkelingen

 • Adviseren gemeenten over mogelijkheden kostenbeheersing

3. Doelgroepenvervoer/gedeelde mobiliteit

 • Kwetsbare doelgroepen ondersteunen zodat zij zoveel mogelijk gebruik maken van het OV

 • Verzorgen training en bijeenkomsten

 • Integratie doelgroepen vervoer

4. Samenwerking

 • Voorbereiden besluitvorming bestuurscommissie KCV

 • Afstemming beleid gemeenten/provincie

 • Afstemming met regionale partners

 • Afstemming met landelijke partners

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je een vraag over KCV of het vervoer met de Deeltaxi? Ga dan naar de website van Deeltaxi West-Brabant. Hier kun je ook terecht voor vragen of opmerkingen. Je kunt ook mailen naar bureaudeeltaxi@west-brabant.eu.

Betrokken bestuurder

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout

Peter Bakker

Commissie mobiliteit | vicevoorzitter bestuurscommissie KCV
wethouder Breda

Judith van Loon

commissie Economie | commissie Arbeidsmarkt
wethouder Alphen-Chaam

Pauline Joosten

Bestuurscommissie KCV
wethouder Moerdijk