Uitvoeringsgerichte taken

Mobiliteitscentrum West-Brabant

Het Mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC) streeft naar het bewegen van talenten. We helpen de aangesloten organisaties met het werven van talent via onze platformen. Daarna investeren we in het regionale talent in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit gebeurt in de vorm van een opleidingsnetwerk, een opleidingsaanbod en coaching op gebied van loopbaanadvies en mobiliteit. Maar MBC doet meer.

Dankzij de regionale inzet op flexibele arbeid krijgt regionaal talent de kans zich optimaal te ontwikkelen binnen de eigen organisatie, of indien gewenst daarbuiten of in een flexpool. Ook maken we het mogelijk via Flex West-Brabant extern talent in te huren. Ten slotte delen we regionaal kennis over relevante HR thema’s in de vorm van jaarlijkse projecten. Dit alles doen we voor 28 aangesloten organisaties in Midden en West-Brabant.

Verlengd werkgever

Het MBC draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatiebehoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. In het kader van interne flexibilisering heeft MBC een zogenaamde PuMa- en Brabant Consultant-pool. MBC vervult als het ware de rol van 'verlengd werkgever' namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. De organisatie is gestoeld op vier pijlers:

Mobiliteit

Hieronder vallen alle coaching trajecten. Het Mobiliteitscentrum coacht in de vorm van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies en coaching tegen stress. Binnen coachtrajecten kan gebruik gemaakt worden van assessments. Deze middelen worden ingezet in overleg met de coachee.

Leren en ontwikkelen

MBC zet in op leren en ontwikkelen via de West-Brabant Academie. Op dit platform zijn allerlei trainingen en opleidingen regionaal beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk in-company trainingen af te nemen. Dankzij ons grote netwerk wordt het mogelijk tegen een lager tarief in te kopen waardoor we de trainingen tegen aantrekkelijk tarief kunnen aanbieden.

Flexibele arbeidsmarkt

Via ons vacatureplatform, flexpools en Flex West-Brabant dragen we bij aan een flexibele arbeidsmarkt. We faciliteren niet alleen in het werving- en selectieproces maar maken het mogelijk tijdelijke professionals in te huren via onze interne flexpools. Ten slotte is het mogelijk rechtmatig extern personeel in te huren via Flex West-Brabant.

Regionale HR visie

In de afgelopen jaren zijn veel van onze aangesloten partijen met dezelfde soort vraagstukken aan de slag gegaan. Van duurzame inzetbaarheid tot de krapte op de arbeidsmarkt of inzet op leren en ontwikkelen. Om te voorkomen dat alle organisaties individueel inzetten op het oplossen van deze vragen werken we samen in de vorm van regionale HR projecten. De projecten komen voort uit de regionale HR visie. Jaarlijks bepalen we met de aangesloten HR professionals op welke thema’s we in het nieuwe jaar gaan inzetten. Vervolgens worden er projectgroepen gevormd en gaan de projecten over op uitvoering.

Informatie over MBC

Meer weten? Bezoek de website van het Mobiliteitscentrum voor meer informatie, nieuws en vacatures.