Uitvoeringsgerichte taken

Regioarcheologie en cultuurhistorie

Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving is in de nieuwe Omgevingswet geregeld. Het team Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.

Doel

Ondersteuning gemeenten

 • Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

Bewustzijn en kennis

 • Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

Activiteiten

Ondersteuning gemeenten

 • De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten de volgende werkzaamheden uit:
  - Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  - Beoordelen van Programma’s van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak;
  - Selectiebesluiten voor eventueel vervolgonderzoek voorbereiden;
  - Adviseren bij selectiemomenten in het veld;
  - Het opstellen van beleid en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan.
  - Adviseren bij de borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet.

Bewustzijn en kennis

 • Adviseren over het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieksvriendelijke teksten, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie.

 • Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.

Meer informatie en contact

Op zoek naar meer informatie over bepaalde vondsten, beleidsdocumenten of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar: Regioarcheologie@west-brabant.eu.