Economie

Regio Deal Midden- en West-Brabant

Regio West-Brabant kijkt ook over de grenzen van de regio en zoekt daar samenwerkingen op. Regio Deal Midden- en West-Brabant ‘Makes and Moves’ is een versneller voor een duurzaam partnerschap tussen Rijk en de regio's Midden- en West-Brabant, in het kader van brede strategische samenwerking. Met het steunen van Regio Deal-projecten, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio.

RWB werkt samen met de ontwikkelingsmaatschappijen REWIN, MidPoint, de Regio Hart van Brabant, provincie Noord-Brabant, gemeenten Breda en Tilburg samen om te zorgen voor een maximaal resultaat van de projecten. Rijk en regio richten zich zo op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen.   

Impuls 

Met een impuls van 10 miljoen euro sluit het Rijk aan bij de ambitie van de regio Midden- en West- Brabant om het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de regio te versterken. Daarmee komt de totale investering op een bedrag van maar liefst 130 miljoen euro voor de Regio Deal ‘Makes & Moves’. De Regio Deal richt zich op het versterken van het MKB in de maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in de Regio Deal aan zeventien innovatieprojecten.  

Arbeidsmarkt 

Verder zet de Deal in op een arbeidsmarkt in Midden- en West- Brabant, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel uit alle lagen van de bevolking. Om dit te bereiken richt de regio fysieke en digitale ontmoetingsplekken in waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samenwerken aan slimme oplossingen voor duurzame logistiek én de maakindustrie. 

Gezamenlijke thema’s Rijk en regio 

Dit vraagt een integrale aanpak van opgaven op het gebied van innovatie in het MKB, op de arbeidsmarkt van de toekomst en circulaire economie. Maar ook van de vraagstukken slimme en duurzame distributie en logistiek, slimme maakindustrie en kringlooplandbouw.  

Meer weten over de Regio Deal

RWB publiceert regelmatig nieuws en interessante informatie over Regio Deal projecten uit Midden- en West-Brabant. Meer informatie over de Regio Deal? Bezoek dan de speciale projectenwebsite:

www.regiodealmidwestbrabant.nl

Betrokken bestuurder

Paul Depla

Algemeen bestuur (voorzitter) | strategisch beraad (voorzitter)
burgemeester Breda