Mobiliteit

Smart mobility West-Brabant

Smart mobility of slimme mobiliteit houdt zich bezig met het toepassen van innovatie en techniek in de mobiliteitssector. Om de druk op de West-Brabantse (water)wegen te voorkomen, omarmen we ook in de regio nieuwe mobiliteitsvormen en technologieën. Zo kunnen mensen slimmer en sneller van deur tot deur reizen. Regio West-Brabant werkt daarin nauw samen met het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartWayZ.nl.

Foto: Brainport Smart Mobility

In West-Brabant wordt de komende 3 jaar geïnvesteerd in mobiliteitsoplossingen en projecten die bijdragen aan een slim, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem voor inwoners, werknemers en goederen. Oplossingen die tegelijkertijd bijdragen aan de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van bedrijven. Om dit voor elkaar te krijgen starten de samenwerkingsverbanden Regio West-Brabant (RWB) en SmartwayZ.NL met een 'gebiedsgerichte aanpak’. 

SmartwayZ.nl ondersteunt daarbij de regio met kennis, capaciteit en financiële middelen. RWB verbindt de geboden kennis, capaciteit en financiële middelen aan de uitvoering door de zestien gemeenten en regionale bedrijven. In de praktijk betekent dat er de komende jaren aan verschillende projecten gewerkt wordt, het verbeteren van infrastructuur maar ook het toepassen van data of software. Voorbeelden van dit soort projecten zijn realtime informatievoorziening in je auto, het met overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen werken aan slimme mobiliteitskeuzes of het samenwerken met serviceproviders bij het informeren van weggebruikers in gewijzigde verkeerssituaties.

Meer over de gebiedsgerichte aanpak

Het volledige document over deze samenwerking tussen Regio West-Brabant en SmartwayZ.nl is hieronder te downloaden.

Gebiedsgerichte aanpak West-Brabant pakket Smart Mobility