Feiten en cijfers

Onze regio bestaat uit de zestien West-Brabantse gemeenten. Van het gebied dat deze gemeenten samen beslaan, hebben we bij wijze van kwantitatieve kennismaking een aantal kengetallen op een rijtje gezet.

Onze regio bestaat uit de 16 West-Brabantse gemeenten. Van het gebied dat deze gemeenten samen beslaan, hebben we bij wijze van kwantitatieve kennismaking een aantal kengetallen op een rijtje gezet.

Oppervlakte

1.593 km2

Inwoners

704.444

Werkzame beroepsbevolking

377.000

Aantal banen

346.091

Aantal bedrijfsvestigingen

74.585

Meest omvangrijke werkgelegenheidssectoren naar aantal werknemers

Zorg, detailhandel, verhuur en overige zakelijke dienstverlening, groothandel en specialistische zakelijke dienstverlening

Toegevoegde waarde Bruto Binnenlands Product

€35,2 miljard voor corop-gebied West-Noord-Brabant. Dat is de arbeidsmarktregio West-Brabant inclusief de gemeente Altena.

Bron cijfers: ArbeidsmarktInzicht, CBS, LISA. Cijfers per december 2023.

Knooppunt West-Brabant

West-Brabant neemt door haar gunstige ligging in het hart van de Nederlands-Vlaamse Delta een bijzondere economische positie in. Met een Bruto Regionaal Product van € 35 miljard en meer dan 70.000 bedrijfsvestigingen, is West-Brabant op economisch vlak één van de topregio’s in Nederland. Onze regio ligt op korte afstand van de grootste bevolkingsconcentraties in Noordwest-Europa:

Afstand vanuit West-Brabant 

50 km

Rotterdam, Antwerpen

60 km

Vlissingen

100 km

Amsterdam, Brussel

150 km

Düsseldorf

400 km

Parijs

515 km

Hamburg

Multimodaal vervoer

West-Brabant fungeert als draaischijf voor omvangrijke (inter)nationale goederenstromen naar het gehele Europese achterland. In minder dan vier uur tijd kunnen zo'n 500 miljoen consumenten worden bereikt. Van die ligging heeft West-Brabant een belangrijk vestigingsvoordeel voor bedrijven gemaakt. Bedrijven zoeken namelijk steeds vaker naar combinaties van transport: over de weg, over het water en over het spoor. De regio is hiervoor goed uitgerust. Multimodaal transport naar én in West-Brabant is prima geregeld. 

  • De regio ligt op een kruispunt van Europese verkeersaders. De noord-zuidcorridor
    tussen Amsterdam/Den Haag/Rotterdam) en de Vlaamse Ruit (Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge) kruist in West-Brabant de oost-westas tussen Ruhrgebied en Vlissingen. De A4 in het westen van de regio zorgt voor een extra snelle noord-zuid route Rotterdam-Antwerpen.

  • Via het Schelde-Rijnkanaal (de belangrijkste binnenvaartroute Rotterdam - Antwerpen) en het Hollands Diep (verbinding met het Ruhrgebied) zijn bedrijven over het water bereikbaar. West-Brabant heeft met Moerdijk een eigen diepzeehaven in huis. Een extra kans voor bedrijven in de regio vormt de aanleg van het Canal Seine Nord Europe; dit nieuwe stuk vaarwater in Frankrijk zorgt ervoor dat Nederland vanaf Rotterdam via Bergen op Zoom in de toekomst direct verbonden is met Parijs en Le Havre. 

  • In het westelijk deel van de regio kan aangesloten worden op het busleidingennetwerk voor vervoer van (petro)chemische producten en gassen. De buisleidingenstraat verbindt de industriecomplexen van Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met elkaar.

  • Er zijn verschillende internationale luchthavens op circa een uur rijden.

  • Via het spoor tenslotte zijn er directe verbindingen richting Duitsland, Zwitserland, Italië,
    Frankrijk, Engeland en Spanje. Breda is bovendien aangesloten op het Europese netwerk van hogesnelheidstreinen.

  • Het knooppunt van personen- en goederenstromen dat de regio met al deze transportwijzen vormt, maakt van West-Brabant een uitvalsbasis waar veel ondernemingen zich thuis voelen.

Meer informatie

Op zoek naar meer data en cijfers? Bekijk ook eens het Dataloket van RWB. Hier is een verzameling data over belangrijke thema's en onderwerpen in West-Brabant te vinden.